Delegace ČR a Slovenska ve Valném shromáždění OSN se zdržely při hlasování o rezoluci odsuzující oslavy nacismu! Proč? Protože spolupředkladatelem mezi 60 zeměmi bylo i Rusko? Vladimíra Vítová z ANS se podivuje, že ke skandálnímu hlasování v OSN mlčí jak poslanci, tak i prezident Miloš Zeman! USA a Ukrajina dokonce jako jediné 2 země na světě hlasovaly proti této rezoluci! Nacismus není fašismus, ale tento americký nacismus skončí velmi zle! Otázkou ale je, pro koho?

Delegace ČR a Slovenska ve Valném shromáždění OSN se zdržely při hlasování o rezoluci odsuzující oslavy nacismu! Proč? Protože spolupředkladatelem mezi 60 zeměmi bylo i Rusko? Vladimíra Vítová z ANS se podivuje, že ke skandálnímu hlasování v OSN mlčí jak poslanci, tak i prezident Miloš Zeman! USA a Ukrajina dokonce jako jediné 2 země na světě hlasovaly proti této rezoluci! Nacismus není fašismus, ale tento americký nacismus skončí velmi zle! Otázkou ale je, pro koho?

Delegace ČR a Slovenska ve Valném shromáždění OSN se zdržely při hlasování o rezoluci odsuzující oslavy nacismu! Proč? Protože spolupředkladatelem mezi 60 zeměmi bylo i Rusko? Vladimíra Vítová z ANS se podivuje, že ke skandálnímu hlasování v OSN mlčí jak poslanci, tak i prezident Miloš Zeman! USA a Ukrajina dokonce jako jediné 2 země na světě hlasovaly proti této rezoluci! Nacismus není fašismus, ale tento americký nacismus skončí velmi zle! Otázkou ale je, pro koho?

Původně jsme dnes chtěl publikovat vánoční a veselý článek, ale to by mně nesměla ze židle zvednout další zpráva ze světa, která znovu a znovu potvrzuje, že koncem roku 2019 zažívá tzv. západní civilizace znovuoživování nacismu a všech gloriol, které jsou s nacismem spojené. V poslední době to začalo tím, že Ondřej Kolář jako starosta na Praze 6 chtěl a chce odstranit pomník osvoboditele, maršála Koněva [1]. Jen krátce poté vypukl skandál s Pavlem Novotným z Řeporyjí, který kromě skandálních výstupů na ruské televizi kvůli pomníku Vlasovcům dokonce na Twitter vypustil příspěvek s omluvou esesáků, že bojovali proti ruským švábům [2].

Následně poté se neznámý pachatel na berlínském hřbitově invalidů pokusil vykopat neoznačený hrob Reinharda Heydricha [3] a doslova jen pár dní poté si americké ministerstvo obrany zavěsilo na svůj Twitter obrázek válečného zločince a důstojníka SS Joachima Peipera [4]. Nemusíme ani připomínat památník sudetským vojákům Wehrmachtu, který v Jizerských horách obnovili místní obyvatelé a průčelí paloučku s menhiry vévodí válečný německý železný kříž [5], který tam byl spolu se 20 menhiry vztyčen v roce 1943.

Elitní oddíl Waffen SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler při odpočinku. Hotová idylka, že?

Pokud byste nečetli alternativu, tak byste si mysleli, že jde o zcela oddělené a nesouvisející události z různých měst, různých míst a různých států. Jenže tyto události spolu naprosto jednoznačně souvisí. Je to situace, kdy jsme svědky oživování symbolů a glorifikace nacismu, jenž je najednou adorován, omlouván, rehabilitován a vyzdvihován, a to kvůli tomu, že nacismus bojoval proti bolševismu a Sovětskému svazu, rozuměj proti Rusku.

A protože dnes zuří další válka proti Rusku, to je snad už každému jasné, tak logicky znovu přichází na řadu nacismus, který bude používán jako antiteze proti Rusku a proti ruskému systému řízení. Dříve bylo neslýchané, aby si američtí generálové dávali na Twitter fotografii válečného zločince SS u příležitosti výročí Bitvy v Ardenách. Bylo dříve neslýchané, aby čeští občané obnovovali na palouku u lesa menhiry a kříže na vzpomínku německých orlů padlých u Stalingradu. Takový kreténismus u českých obyvatel dříve nebyl, jenže situace eskaluje. Neuvěříte, co se stalo v New Yorku.

Rezoluci odsuzující oslavy nacismu nepodpořily jen dvě země, USA a Ukraina! Česko a Slovensko se zbaběle zdržely

Již. dne 7. listopadu 2019 hlasovalo Valné shromáždění OSN o rezoluci A/C.3/69/L.56/Rev.1 Combating glorification of Nazism, neo-nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance [6]. V překladu jde tedy o rezoluci “Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiných forem, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance.” Pod dokument a jeho text jako navrhovatelé se připojilo 60 zemí světa a Ruská federace byla mezi nimi. Text odsuzuje novodobé snahy o rehabilitaci nacismu, odsuzuje oslavování jednotek Waffen SS a text rovněž odmítá přepisování historie a výsledků II. sv. války a poválečného uspořádání v Evropě, kde hranice dnešní Evropy, včetně hranic ČR a Slovenska existují jen a pouze díky Jaltské konferenci. A právě Jalta je v posledních měsících zpochybňována chátrou a vlastizrádci v ČR, kteří snahu o rozbití hranic České republiky schovávají za jakési bohulibé pohnutky usmíření s Němci ohledně Sudetské otázky. Co se tedy stalo v New Yorku?

Hlasovací svodka

Delegace České republiky a Slovenska se při hlasování [7] o této rezoluci zdržely! Měly totiž strach hlasovat pro návrh rezoluce, mezi jejímiž předkladateli byla i Ruská federace jako jedna ze 60 zemí. Jenže, to zdržení se hlasování nebylo ani tak kvůli Rusku, ale kvůli tomu, jak skandálně hlasovaly 2 země, konkrétně USA a Ukrajina. Tyto 2 země jako jediné hlasovaly ostře proti rezoluci, čímž se postavily na stranu ochrany nacistů, jejich odkazu, na stranu ochrany odkazu Waffen SS a jejich esesáků. Ukrajina nás nepřekvapí, protože to je země, kde nacismus hraje ústřední roli a válečný zločinec Stěpan Bandera je tam za národního hrdinu.

Americký zástupce v OSN vysvětlil, že USA rezoluci nepodpoří, a použil stejný argument jako Michal Koudelka z české BIS
Jason Mack, americký poradce.

Američané, kdyby nechtěli hlasovat pro rezoluci, kterou spolunavrhuje to zlé a nenáviděné Rusko, mohli se zdržet. Jenže ne, americká delegace hlasovala proti návrhu. A delegace USA hlasuje proti tomuto usnesení rok co rok, již od roku 2005. Text prý obsahuje ruský narativ výkladu dějin a konce II. sv. války. Nepřipomíná vám to jistého Michala Koudelku, který si stěžuje na ruský výklad dějin v českých učebnicích? Ano, přesně odtamtud vítr fouká. Článek z ledna 2019 o tom, jak BIS chce přepisovat školní učebnice, najdete zde. Jason Mack jako poradce americké delegace k tomu napsal [8] předsedovi Valného shromáždění toto:

Pane předsedající, dnes USA vyjadřují nesouhlas s tímto usnesením, dokumentem, který je dobře znám pro jeho chabě zahalené pokusy o legitimizaci dlouholetého ruského dezinformačního příběhu, který pošpiňuje sousední národy pod cynickým hávem zastavení oslav nacismu.

Spojené státy, které společně s našimi demokratickými spojenci v roce 1945 rozhodně přispěly k vítězství nad nacistickým Německem, odsuzují oslavování nacismu a všech moderních forem rasismu, xenofobie, diskriminace a související netolerance. Děláme to při zachování našeho stálého závazku ke svobodě projevu. V boji proti vražedné tyranii nacismu Spojené státy bojovaly také za svobodu a lidská práva všech – včetně práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování.

Nejvyšší soud Spojených států potvrdil ústavní právo na svobodu projevu, sdružování a právo na pokojné shromažďování, včetně sebevědomých nacistů, jejichž nenávist a xenofobie jsou americkým lidem široce zesměšňovány. Současně trvale vycházíme z ústavních práv těch, kteří uplatňují svá práva boje proti nesnášenlivosti a vyjadřujeme silnou opozici vůči odpornému nacistickému vyznání a jiným, které se hlásí k nenávisti.

Spojené státy hlasovaly proti každé nové verzi tohoto usnesení od roku 2005. Navzdory našemu úsilí v dobré víře v tomto roce vyjednat s ruskou delegací revize a pozměňovací návrhy usnesení na ochranu před nepřijatelnými omezeními svobody projevu, naše doporučení určená ke zlepšení a posílení tohoto usnesení byla záměrně ignorována. Odrazujeme státy, aby se dovolávaly článku 4 Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a článek 20 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ve snaze buď umlčet nevítané názory, nebo omluvit jejich neúspěch v boji proti netoleranci.

Spojené státy jsou znovu nuceny hlasovat pro toto usnesení „ne“ a vyzývají ostatní státy, aby učinily totéž.

Jason Mack

Takové je tedy stanovisko americké delegace v OSN, která se odvolává na 1. dodatek americké Ústavy, který zaručuje absolutní svobodu slova. Jenže usnesení OSN není zákonnou normou, ale politickou deklarací bez právního účinku. Je to symbolická forma postoje státu a nemá to nic společného s Ústavou jakékoliv země. Americká delegace zkrátka nechtěla a nechce pro dokument hlasovat, protože se v něm odsuzují procesy oslav jednotek Waffen SS a nacismu jako takového, který má nejen v USA, ale zejména na Ukrajině dlouholetou tradici. Americký postoj spolu s Ukrajinou tak vysílá jasný vzkaz, že obě země roní krokodýlí slzy, že nacisté nevyhráli v Evropě II. sv. válku a nedobyli Sovětský svaz. A právě teď nastává druhý pokus. Další snaha o Drang nach Russland.

Fašismus, nacismus a nacionalismus

Ještě je potřeba zde vysvětlit několik pojmů, především nacismus, nacionalismus a fašismus. Tyto 3 názvy se brutálně zaměňují a dokonce vidím v diskusích, že i zde na Aeronetu. Proto je třeba si tyto základy znovu objasnit. Nacismus je ideologický proces řízení. Nacionalismus je naproti tomu ideový proces řízení. Rozdíl mezi ideovou a ideologickou rovinou lze přirovnat v českém jazyce takto: Ideová linie procesů řízení učí a říká, CO a PROČ se má dělat a které nástroje se používají. Ideologická rovina řízení naproti tomu učí, JAK se to má dělat a jak ty nástroje správně v praxi používat. A tím se dostáváme k teorii kádrů. Kádr je osoba, která má dokonale zvládnutou ideovou i ideologickou výchovu. Jinými slovy, kádr ví nejen to, co má dělat, ale také ví, jak to dělat. To dnes zdaleka není samozřejmost a židé důsledně usilují o to, aby v čelech procesů stáli jen takové osoby, které vědí buď jenom CO se má udělat, ale nevědí JAK, anebo vědí JAK, ale nevědí CO, resp. PROČ.

Ohňový průvod nočním Kyjevem s portrétem Stěpana Bandery.

Osoby, které vědí CO, ale nevědí JAK, jsou marionety. Jsou to sluhové, kteří mají ideovou výbavu, vědí, co mají říkat, ale nevědí, jak řešit procesy řízení, ať je to řízení čehokoliv, vlakového nádraží nebo řízení státu. Existuje i druhá skupina osob, která ví JAK, ale naprosto postrádají ideový základ. Těmto lidem se říká manažeři globalizace a jejich znakem je “všehoschopnost”, přičemž nechápou rovinu důsledků a toho, co vlastně jejich práce způsobuje a PROČ to mají dělat. Zkrátka a jednoduše, ideová rovina řízení je TEORIE, zatímco ideologická rovina řízení je PRAXE. Pouze osoba, která má ideovou a ideologickou výbavu, je kádrem. Pokud má jenom jednu z těchto dvou výbav, díváme se na diletanta. A teď se dostáváme k nacismu a nacionalismu. Toto je zásadní výklad, který je potřeba dobře zvládnout a zapamatovat.

Rozdíly mezi ideovou a ideologickou výchovou kádrů pro procesy řízení

Nacionalismus je ideová teze řízení, která učí principu nadřazenosti národních zájmů nad veškerými zájmy, jejichž původ je v zahraničí. Nacionalismus tedy je teoretická výkladová rovina vlastenectví, chcete-li takové pojetí. Jenže pozor, to je pouze teoretická rovina, CO představuje nacionalismus. Jeho realizací v praxi se zabývá proces řízení nazvaný nacismus. To je ideologický proces řízení, který říká JAK se ideová, tedy teoretická část má v praxi realizovat ve společnosti. A tady nastává zásadní rozdíl a klíč, kterým se se ideologický rámec dělí na dvě velké skupiny, na nacismus a fašismus. Abyste v tom neměli guláš, tak zopakuji, že nacismus i fašismus jsou ideologické procesy řízeni JAK realizovat to, CO hlásá společný ideový proces řízení nacionalismu.

Duce Benito Mussolini jako zakladatel svazkového řízení v Itálii.

Nacismus je ideologická varianta řízení, ve které je prosazování národních zájmů stavěno do střetu s cizím vlivem, který škodí a ničí vlast, a tudíž je nutné ostatním zemím vnutit vlastní principy řízení, vlastní principy světonázoru, vlády, rozhodování, a to vše ve jménu toho, aby země, která nacistický proces řízení používá, dosáhla své vlastní bezpečnosti, že zcela neutralizuje ostatní státy svojí mocí, ať už je to moc vojenská, ekonomická, diplomatická, bankovní, nebo jakákoliv jiná.

Proto nacista je ten, který prosazuje zájmy vlasti na úkor jiných států, ať už sousedních zemí, nebo vzdálených, to nehraje roli. Hlavním poznávacím znamením nacismu je myšlenkový konstrukt “Totální války”, protože nacistický proces řízení používá myšlenku, že vlast může prosperovat jen tehdy, když ostatní státy získají stejné řízení jako daná země. Proto jakákoliv země, která se vměšuje, ovlivňuje, korumpuje nebo loutkově ovládá cizí vlády ve svůj prospěch, je vládou nacistickou. Tuto definici splňovalo nejen nacistické Německo, ale dnes ji splňují i Spojené státy americké.

Svazkové (fascia) řízení je diametrálně odlišné od nacismu v pohledu úlohy svazku elit, které delegují procesy řízení dolů na lid bez přímého dozoru

Fašismus je druhou alternativou ideologického řízení a systém vychází z myšlenky svazkového řízení národa, který je nejčastěji tvořen 5 svazky. Těmi svazky jsou armáda, banky, průmysl a kulturní fronta spojená s lidem. Nacismus prosazuje nacionální ideové teze směrem ven ze státu, fašismus naopak ze shora dolů ve státě. Hlavní myšlenkou fašismu je svazkové řízení elit a lidu, kdy elity mají funkci ideovou a říkají CO se má dělat, zatímco lid má funkci ideologickou a ví, JAK se to má dělat.

Mussoliniho Itálie byla typickou ukázkou tohoto řízení, kde fašismus vytvořil systémy vnitřních samospráv a regionů, které si Italové řídili sami bez účasti nadřízených orgánů, ale pouze podle instrukcí Duceho, tedy vůdce. V Německu, kde byl zaveden nacismus, bylo něco takového nemyslitelného, všechno bylo řízeno ze shora z Berlína a centrálně a direktivně s precizní pyramidovou důsledností a hierarchií. Tím se nacismus liší od fašismu, který používá svazková řízení bez mezistupňů ze shora dolů. Itálie proto realizovala svazkové fašistické řízení, které mělo charakter samosprávných celků, jaké známe třeba dnes u zemských vlád v Německu nebo v krajích v Česku.

Návštěva Duceho v Berlíně v roce 1938.

Proto nazývat americké agresivní zahraniční procesy jako fašistické je brutální omyl, protože jde o naprosto ukázkový nacistický proces ideologického řízení USA, kterého jsme právě svědky. Politika USA není obrácena dovnitř svého státu s cílem vytvoření svazkového řízení amerických elit společně s lidem, ale je obrácena směrem ven s cílem ovlivňovat a překreslovat politické procesy v desítkách zemí po celém světě tak, aby tyto země dělaly servilní americkou politiku. Na americké politice není nic, co by šlo označit za svazkový proces řízení, snad s výjimkou stoupenců Donalda Trumpa, kde jsou náznaky svazkového řízení a spojení lidu s elitami, nebo spíš s jedním jediným zástupcem elit, ale to je málo, to nestačí na svazkové řízení.

Nejsilnějším procesem světového řízení, který převyšuje všechny ostatní procesy, je sionistická globalizace planety

Je zde totiž jeden problém a překážka pro ideový rámec nacionalismu a jeho dvou ideologických procesů nacismu a fašismu, a tím je globalizace, což je sionistický proces světového řízení. Tak silný prose ještě nikdy v dějinách neexistoval a porazit sionistickou globalizaci bude zjevně nad síly nacionálních procesů řízení. Všude totiž vidíme diletanty, jedni jsou v rolích marionet, že ani neví, kde co lítá, jiní jsou v rolích všehoschopných manažerů, kterým ale chybí sebemenší přehled o důsledcích kroků a procesů, které vykonávají.

Paní Vladimíra Vítová. předsedkyně ANS, vlevo pan Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. Aréna Jaromíra Soukupa, TV Barrandov.

A tak vidíme politiky, starosty, činitele a umělce, jako omlouvají, zlehčují, oslavují a velebí nacisty, esesáky, jejich kolaboranty, jak odstraňují pomníky osvoboditelům, jak se staví a obnovují pomníky vojákům Wehrmachtu, a jak se vrací majetky vdovám po členech nacistické Abwehrstelle. Česká a slovenská delegace už 75 let po válce nechce odsuzovat nacismus [9], protože by to vadilo americkým a ukrajinským bratřím. Předsedkyně ANS, paní Vladimíra Vítová se tomu diví [10], a není sama. Najednou i český delegát v OSN se raději zdrží při hlasování, než aby zvedl ruku pro návrh odsuzující glorifikace nacistů a Zbraní SS.

Ani Miloš Zeman se neozve, ani poslancům v parlamentu to nevadí. Nejsou to náhody, je to komplexní obraz oživování odkazu nacismu, protože stará generace, která by mohla o nacismu vyprávět, už právě vymřela. Dlouhých 75 let po válce už žije jen zlomek a hrstka vojáků a těch, kteří ve válce bojovali a přinášeli největší oběti. A kam dojdeme, když nám budou vládnout diletanti v rolích marionet a všehoschopných manažerů bez ideového základu? Nebudeme mít nic, ani kulturu, ani vlast, ani státní hranice, ani vlastní obranu, ani vlastní armádu, ani vlastní měnu, ani vlastní soudy, budeme mít jenom miliony otázek, na které se budeme ptát až ve chvíli, kdy bude pozdě pro nás pro všechny.

Vánoční přání

Na závěr tohoto smutného článku bych chtěl přesto Vám všem jako velké čtenářské rodině popřát Štastné a veselé Vánoce a zřejmě i já si dám během svátků oddech, takže se nedivte pokud tu pár dní nebude nový článek. Musíme všichni si koncem roku odpočinout a odběhnout od počítače, zanechat za sebou stres, ponořit se do atmosféry provoněné jehličím, sem tam připáleným pečivem, svíčkami z vosku a smaženým filé, protože ryba bez kostí je úplně nejvíc.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat za to, že jste, že existujete, že nás čtete, že tam venku někde brouzdáte každá den po našem webu, protože to znamená že jste si k nám vytvořili pouto, a že nás podporujete, jak ukazuje počítadlo, tentokrát již 10 dní před koncem měsíce. Není naší úlohou přinášet radost, ale pouze pravdivé obrazy reality, která je tak děsivá, že jenom alternativa umí tyto obrazy odkrývat, popisovat a vysvětlovat. Nenávist, jaké se nám za to dostává od mocných, je potom součástí údělu, který si nese každý, kdo dnes chce psát a říkat to, co zrovna cítí. Pošťák přijde a odejde, ale v ruce vám zůstane psaní. A když to psaní vám otevře oči, poskytne nové obzory a zaujme, potom má pošťákova práce smysl. Takže…

Šťastné a veselé, přátelé!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Není pochyb o tom, že američtí neoconi vedou otevřenou válku proti Rusku, ale dosud se jednalo pouze o mohutný tlak za zavřenými dveřmi v diplomatické rovině. Od dnešního dne je to úplně jinak. Republikánští senátoři Ted Cruz a Ron Johnson totiž napsali dopis [1] Edwardu Heeremovi, šéfovi švýcarské firmy Allseas Group, jejíž mořské plošiny budují v Baltském moři zbývajících 80 km podmořského potrubí pro nový plynovod Nord Stream 2.

Dopis není nijak tajný, protože senátor Ted Cruz jej zavěsil v kopii na svůj web [2] a také na svůj Twitter. Po přečtení dopisu spadne čelist i těm nejotrlejším z vás, protože toto není diplomatická pošta a politický text, to je prachsprostý vyděračský a výhrůžný dopis, kterým americká státní moc vyhrožuje naprostou, totální a zdrcující ekonomickou likvidací veškerého podnikání této švýcarské firmy v USA, ale i jinde na světě, kde mají dosah americké orgány, především organizace SWIFT pro mezibankovní převody.

Loď Pioneering Spirit společnosti Allseas Group, na kterou se vztahují americké sankce.

Vyděšený ředitel švýcarské firmy proto okamžitě telefonoval na plošinu v Baltském moři, aby zaměstnanci okamžitě pozastavili práce na pokládce potrubí a vyčkali na další instrukce, dokud se prý výhrůžka nevysvětlí. Jak se zdá, ředitel švýcarské firmy Allseas Group asi dosud žil na jiné planetě a teď si myslí, že jde ze strany amerických bratří jenom o nějaké nedorozumění. Jenže, to je krutý omyl. Všechno, co je napsáno na hlavičkovém papíře amerického Senátu, je oficiálním postojem amerického kongresu a nejde o žádný omyl.

Je to válečný akt proti Rusku, který má zhatit a alespoň zpozdit pokládku posledních kilometrů potrubí plynovodu, který má být uveden do provozu v polovině příštího roku. Tento termín se tak zjevně nestihne, i když konsorcium Nord Stream 2 prý má přichystanou náhradní plošinu od jiné firmy. Naše redakce vám níže přináší český překlad celého dopisu dvou amerických senátorů, abyste měli představu, s jakými grázly se paktuje česká vláda, a nejen ona. Tohle se totiž jednoho dne stane i českým firmám, až nedejbože američtí bratři zjistí, že třeba prodávají Rusům broušené sklo nebo tavené sýry.

UNITED STATES SENATE

18. prosince 2019

Edward Heerema
generální ředitel, Allseas Group
Route de Pra de Plan 18, Case Postale 411
1618 Châtel-Saint-Denis
Švýcarsko

Vážený pane Heeremy,

tento týden prezident Trump podepíše zákon o autorizaci národní obrany (NDAA) na fiskální rok 2020. Oddíl 7503 uvedeného zákona ukládá prezidentu, aby uvalil široké sankce na zahraniční osoby nebo společnosti, které se podílejí na zajišťování plavidel pro instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2. Po jeho podpisu jsou tyto činnosti okamžitě předmětem plné moci těchto sankcí.

Tento dopis upozorňuje vás, vaše zaměstnance, vaši společnost a vaše akcionáře na formální a právní upozornění. Tato legislativa byla přijata konkrétně proto, aby okamžitě zastavila práci vaší společnosti na Nord Stream 2. Jediným zodpovědným postupem je, aby Allseas Group SA a její zaměstnanci okamžitě zastavili aktivity na Nord Stream 2.

Chápeme, že Rusko platí Allseas velmi značné množství peněz na dokončení plynovodu Nord Stream 2. Důsledky toho, že vaše společnost bude pokračovat v práci – byť i jen jediný den poté, co prezident podepíše právní předpisy o sankcích – by však vaši společnost vystavily zdrcujícím a potenciálně fatálním právním a ekonomickým sankcím.

Vaše smlouva jistě obsahuje cestu ke stažení se z kontraktu v případě, že předpisy nebo sankce brání dokončení plynovodu; s průchodem NDAA nemáte jinou rozumnou volbu, než uplatnit tuto cestu a okamžitě zastavit instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2.

Sekce 7503 byla výsledkem téměř roku dvoustranného, ​​dvoukomorového a mezioborového úsilí zaměřeného na okamžité zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Vyžaduje od prezidenta, aby podával zprávy a ukládal sankce jednotlivcům a společnostem, které „prodaly, pronajaly nebo poskytly“ plavidla, která „prováděla pokládku potrubí v hloubce 100 stop nebo více pod hladinou moře pro stavbu Nord Stream 2. Není jiné volby. Rovněž ukládá sankce vůči zahraničním osobám nebo společnostem, které usilují o obcházení těchto zákazů usnadněním klamavých nebo strukturovaných transakcí za účelem zajištění těchto plavidel pro výstavbu plynovodu.

Zákazy jsou okamžité a sankce jsou povinné. Zakázané činnosti se staly sankcionovatelnými „počínaje dnem přijetí tohoto zákona“, tj. když prezident podepíše NDAA, a když „prezident“ určí porušovatele.

Na základě sankcí v kap. 7503 budou porušovatelé zcela odříznuti od Spojených států a budou mít veškerá aktiva v USA blokovaná po dobu 5 let. Každé určené osobě bude zamítnuto vydání víza potřebného pro vstup do USA a bude zrušeno jakékoli stávající vízum nebo vstupní dokumentace. Kromě toho je v případě jednotlivců i společností prezident povinen vykonávat veškeré pravomoci, které mu byly uděleny podle zákona o mezinárodních ekonomických silách pro mimořádné situace (50 USC 1701 a násl.) „Za účelem blokování a zákazu všech transakcí ve všech věcech majetkových“ a v rozsahu, v jakém „jsou ve Spojených státech, přicházejí do Spojených států nebo spadají do vlastnictví či kontroly osoby Spojených států“.

Allseas má několik plavidel, která se podle materiálů publikovaných v projektu Nord Stream 2 účastní projektu: stavební loď Pioneering Spirit (IMO: 9593505, MMSI: 249110000, volací značka: 9HA4112), potrubní plavidlo Solitaire (IMO: 7129049, MMSI: 249118000, volací značka: 9HA4114) a potrubní plavidlo Audacia (IMO: 9305130, MMSI: 249117000, volací značka: 9HA4111). Plavidla Pioneering Spirit a Solitaire se v současné době nacházejí v Baltském moři a přinejmenším Pioneering Spirit se zabývá činnostmi kladení hlubinných trubek, které jsou nyní sankcionovatelné.

Pokud porušíte právní předpisy o sankcích a vaše plavidla vplují do jurisdikce USA, tato plavidla se stanou zmrazenými aktivy.

Allseas a její klíčoví pracovníci, kteří vědomě prodávají, pronajímají nebo zajišťují tato plavidla pro projekt Nord Stream 2, budou potrestáni, pokud tyto činnosti okamžitě nepřestanou. V příštím půlroku bude vaše společnost a tito zaměstnanci zcela vykázáni ze Spojených států. Mezitím budou všechny transakce, které se pokusí provést s kýmkoli v USA nebo používající finanční systémy USA, blokovány. Kromě toho bude veškerý majetek, který máte v naší jurisdikci, zmrazen, včetně aktiv souvisejících s Allseas USA se sídlem v Houstonu, TX, veškerých finančních aktiv v amerických bankách a veškerých fyzických plavidel nebo materiálů vlastněných Allseas, které přicházejí do USA

Je důležité znovu zdůraznit bezprostřednost, kterou vyžaduje Sec. 7503, protože tento aspekt právních předpisů byl obecně nepochopen a nesprávně ohlášen. Za dva měsíce bude prezident podávat zprávu Kongresu, pokud se Allseas přestane účastnit sankčních činností, a pokud jste tak neučinili, budete potrestáni. Přestože je rozhodnutí účinné do 60 dnů, vaše právní angažovanost je okamžitá od okamžiku podpisu.

Jistě, existuje třicetidenní „ukončovací“ období, během něhož má prezident možnost neuložit sankce, ale aby tuto možnost využil, musí prezident potvrdit Kongresu, že Allseas „se v dobré víře snaží ukončit operace. “ Spěchání na dokončení projektu Nord Stream 2 během této doby by vyloučilo možnost takové certifikace.

Pokud byste se v příštích 30 dnech pokusili dokončit plynovod, zničili byste hodnotu svých akcionářů a zničili budoucí finanční životaschopnost vaší společnosti. A určitě byste museli čelit miliardám dolarů v žalobě na akcionářské deriváty za porušení povinností svěřenců.

Stojíte před dvojí volbou: zastavte TEĎ a nechte plynovod nedokončený (výslovný záměr právních předpisů o sankcích, které jsme vytvořili), nebo udělejte pošetilý pokus spěchat k dokončení potrubí a riskujte, že vaše společnost bude navždy uzavřena.

Americká vláda ví, že plynovod Nord Stream 2 je téměř dokončen a považuje to za vážnou hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost a americkou národní bezpečnost. Vrcholoví úředníci ministerstva zahraničí a ministerstva financí opakovaně zdůrazňovali závažnost těchto hrozeb a snažili se je předcházet. Kap. 7503 představuje přístup celé vlády k zajištění toho, aby potrubí zůstalo neúplné a tyto hrozby nebyly nikdy realizovány.

Je na čase, aby Pioneering Spirit a Solitaire našly jiné vody, ve kterých se mohou plavit.

S pozdravem,

Ted Cruz a Ron Johnson.

Níže je ofocený anglický originál dokumentu.

Americký nacismus se začíná odkopávat a obdiv amerických generálů k důstojníkům SS najednou začíná dávat smysl

Když jsme si v redakci dokument přečetli, zastavil se nám doslova dech. Dokonce jsme na okamžik zapochybovali, jestli nejde o hoax nebo podvrh, ale dokument je skutečně originální a původní, je zavěšen na profilech Teda Cruze a ten se k němu hlásí. Dopis takového znění lze přirovnat k vyhlášení války Rusku a k rozesílání dopisů mafie, které jsou plné vydírání a vyhrožování likvidací.

Tohle je americký kongres koncem roku 2019 a když si dáte tento střípek a informaci do mozaiky s dalšími informacemi o oslavách nacismu v Evropě, když si všimneme, že americké ministerstvo obrany si dává na Twitter fotografii německého esesáka a válečného zločince [3], tak vidíme zkrátka proces návratu nacismu, který po II. sv. válce sice skončil v Německu, ale jeho čelní představitelé se přesunuli v tichosti do USA, kde postupně ovládli americkou zákulisní moc ve Washingtonu. Chování USA totiž naprosto dokonale kopíruje agresivní ultimáta a politiku Hilterovy vlády ve 30. letech minulého století. Posílání výhružných a vyděračských dopisů je přesně ten styl.

Loď Solitaire společnosti Allseas Group.

Ředitel Allseas Group Edward Heerema se z toho sesypal a nařídil pozastavení prací v Baltském moři. Smlouvy mezi švýcarskou firmou a konsorciem Nord Stream 2 nejsou jasné, ale dovedu si představit, že smlouva obsahuje sankce, pokud by smluvní strana od projektu odstoupila, a to i bez ohledu na sankce 3. země. Tomu nasvědčují informace, že ředitel Edward Heerema nařídil pouze pozastavení pokládky, ale plavidla mají zůstat na místě [4]. Z toho lze uvozovat, že ve smlouvě s konsorciem jsou zřejmě mohutné pokuty a sankce, pokud by švýcarská firma chtěla cuknout a z projektu odstoupit. Takovéto dopisu od dvou amerických senátorů se rovnají vyhlášení války Rusku i Německu, což jsou dvě hlavní země, které na projektu Nord Stream 2 participují.

Zpoždění dostavby Nord Stream 2 může být Američany využito k destabilizaci německé vlády v novém roce

Alespoň teď všichni vidíte, s jakými sviněmi a grázly se paktuje česká vláda a od koho nakupuje zbraně a helikoptéry pro českou armádu. Moskva zatím zhodnocuje situaci a dostavbě plynovodu nic nezabrání, ale dojde ke zpoždění a z Moskvy už několik dní zaznívají slova o otevřené válce. Otázkou je, zda-li toto zpoždění výstavby nebude americkými neocony využito k destabilizaci německé vlády, aby došlo k jejímu pádu a výměně za jinou, která přestane projekt Nord Stream 2 podporovat a ukončí jej. Vláda Merkelové totiž za dokončením Nord Stream 2 tvrdošíjně stojí, a to kvůli národnímu plánu Německa na odchod od jaderných a uhelných elektráren a přechod k zemnímu plynu jako surovině, která zanechává nejmenší emisní stopu.

Edward Heerema, šéf Allseas Group.

S tím souvisí elektromobilita a změny v německých automobilkách, které již počítají s tím, že zemní plyn z Ruska a plynové elektrárny zajistí výpadek odstavených jaderných a uhelných elektráren. Tady alespoň vidíte, že válka proti Rusku je totální. Kdo nepůjde s Američany, je považován za toho, kdo jde proti Američanům a bude zničen. Tento americký nacismus se tak odhaluje ve vší zrůdnosti a pokud senátoři píší takovéto výhrůžné dopisy šéfovi švýcarské lodní firmy, ani se netroufáme představovat, jaké vyděračské dopisy dostávají od Američanů třeba čeští politici.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na Aeronet s tím, že prý náš investigativní článek o masakru ve FN Ostrava vyvolává protižidovské nálady! Naše kritika nesměřuje na Židy, ale na izraelský sionismus, který se neštítí provádět anexe palestinských a syrských území v rozporu s rezolucemi OSN a provádět v Palestině politiku novodobého apartheidu! Vyzýváme federaci, aby odsoudila vládu Benjamina Netanyahua a jeho anexi Golan!

Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na Aeronet s tím, že prý náš investigativní článek o masakru ve FN Ostrava vyvolává protižidovské nálady! Naše kritika nesměřuje na Židy, ale na izraelský sionismus, který se neštítí provádět anexe palestinských a syrských území v rozporu s rezolucemi OSN a provádět v Palestině politiku novodobého apartheidu! Vyzýváme federaci, aby odsoudila vládu Benjamina Netanyahua a jeho anexi Golan!

Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na Aeronet s tím, že prý náš investigativní článek o masakru ve FN Ostrava vyvolává protižidovské nálady! Naše kritika nesměřuje na Židy, ale na izraelský sionismus, který se neštítí provádět anexe palestinských a syrských území v rozporu s rezolucemi OSN a provádět v Palestině politiku novodobého apartheidu! Vyzýváme federaci, aby odsoudila vládu Benjamina Netanyahua a jeho anexi Golan!

Redakce Aeronetu se dostala pod palbu od dalšího subjektu v České republice. Poté, co Pirátská strana jménem poslance a člena Bakalova Aspen Institutu Jana Lipavského oznámila [1] na svém stranickém webu, že podává trestní oznámení proti našemu americkému vydavateli v USA kvůli našemu investigativnímu článku o masakru ve Fakultní nemocnici v Ostravě, se včera ve čtvrtek se svou trochou do mlýna připojila i Federace židovských obcí (FŽO), která rovněž náš článek odsoudila, že prý text vyvolává protižidovské nálady. Pod prohlášení federace [2] se podepsali Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice, Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze a František Bányai, předseda Židovské obce v Praze.

Jeruzalém v Izraeli.

V prohlášení uvedli naději, že text bude posouzen z hlediska zákona. Proti tomu ani naše redakce nic nenamítá, v rozporu s americkými federálními zákony, ani se zákony státu New York, náš článek není, protože v textu jsou uvedena pouze fakta a židé a Židé jsou v textu zmíněni jen z historického pohledu Rothschildovy rodiny, která vlastnila na Ostravsku v minulosti rozsáhlé majetky, propojení Zdeňka Bakaly na Rothschildovu rodinu a ochrana, které se mu v ČR nepochopitelně dostává. Válka mezi židy a Židy je válkou ideologickou a ideovou, což zástupci FŽO jistě vědí a nikdo nemluví o válce klasické,

Kritika sionismu a Izraele je označována za obviňování Židů? Protižidovské nálady vyrábí Izrael a sionisté, ne zpravodajské weby!

Co je však důležité zde zmínit, to je pozice naší redakce. Naše redakce kritizuje politiku Domu Rothschild, která je zakladatelem a hlavně mecenášem Světového sionistického hnutí, které dnes usiluje v rámci procesů řízení o jiný výsledek a model budoucnosti Izraele, než si Židé původně představovali. Dnešní světová globalizace je procesem světového sionismu, ve kterém Izrael ovlivňuje nejen světové mocnosti, jako je Rusko a Vladimir Putin, který je obklopen ruskými Židy s napojením na Izrael, nebo amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Izraeli podepsal papír, že uznává syrské Golany za součást Izraele, čímž se zopakoval Mnichovský protokol z roku 1938, kdy mocnosti rozhodly a anexi území jiné země, která ani nebyla přizvána k jednání. To samé udělal Benjamin Netanyahu a Donald Trump, když na jaře tohoto roku ve Washingtonu USA oficiálně uznaly Golanské výšiny jako součást Izraele [3], čímž došlo k uznání anexe bez jednání s zemí, které se to týká, tedy bez Sýrie. Toto je příklad mezinárodního banditismu Izraele. Izrael ovlivňuje i českou zahraniční politiku, stejně tak slovenskou, nebo hlavně ukrajinskou po zvolení nového prezidenta.

Donald Trump v březnu podepsal uznání anexe Golan.

Izrael nerespektuje rezoluce OSN a v rozporu s mezinárodním právem okupuje nejen Golany, ale i palestinská území na Západním břehu. Netanyahuova vláda před posledními volbami oznámila, že plánuje připojení území židovských osad v údolí Jordánu po celé linii s Jordánskem [4]. Tedy proces další anexe. A to všechno je práce židovského státu, státu Izrael. Neopovažujte se, vážení zástupci Federace židovských obcí, lhát českým občanům, že nějaký článek od nás vyvolává protižidovské nálady! Tyto nálady vyvolává jedině a pouze Izrael svým naprosto neuvěřitelným, odporným, odsouzeníhodným a neakceptovatelným způsobem! Izrael vznikl díky mecenášství a darům Rothschildovy rodiny, který v Palestině nakupoval pozemky a ve spolupráci s Adoflem Hitlerem, na základě smlouvy Haavara podepsané v roce 1933 [5]. chtěl Dům Rothschild přesvědčit evropské Židy, aby se přestěhovali do Palestiny na pozemky, kde často ani nebyla voda a půda vhodná k obdělávání. Po II. sv. válce vznikl Izrael na základě “nedohody” a “neochoty” západních zemí vyřešit otázku domova Židů na palestinských územích. Není divu, že po vzniku Izraele drtivá většina Židů zůstává ve světě v diaspoře a nechtějí mít s Izraelem nic společného, zejména ne s jeho současnou politikou.

Rothschildova historická Ostrava a informování o souvislostech je obviňování Židů?

Neopovažujte se tvrdit, že někdo vyvolává protižidovské nálady, když veškerá kritika světového sionismu míří na Izrael a jeho politiku a současně dnešní Rothschildova rodina, která pochází rodově z německého Frankfurtu nad Mohanem, je hlavním sponzorem a mecenášem nevládních a neziskových organizací v Evropě, skrze takové Rothschildovy obchodní partnery, jakým je George Soros a jeho Management Fund, který spravuje finance Rothschildovy banky. A tyto neziskovky v Evropě poté dělají s těmito penězi tu věc, že nakupují lodě a ve středozemním moři ve spolupráci s pašeráky vozí do Evropy migranty z Afriky.

George Soros

Takže, jsou to peníze Rothschildova rodinného klanu financující migraci do Evropy a naše redakce musí čtenáře upozornit na historické souvislosti, jaký to asi vyšle symbol a vzkaz, když v Ostravě, tedy ve městě, které po průmyslové a hornické stránce patřilo Salamonu Rothschildovi, dojde k teroristickému a děsivému útoku v nemocnici, kde shodou náhod a okolností pracuje syn prezidenta republiky, který jen tak mimochodem o sobě prohlásil, že je Žid a v New Yorku převzal z rukou prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera ocenění “Ochránce světla” [6], což je symbol, který má daleký významový přesah a je udělován je lidem, kteří se naprosto oddali ochraně Jeruzaléma a záměrně neříkám Izraele, a jistě víte ve federaci, proč je to tak důležité rozlišovat pro skutečné Židy, ne pro sionisty, kteří vidí v Izraeli nikoliv domov Židů, ale pouze nástroj k uchopení moci, což předvádí Netanyahuova vláda ve vší parádě.

Kritika padá na Izrael a jeho politiku, ne na Židy! A výzva redakce Aeronetu směrem k Federeaci židovských obcí

Naše redakce kritizuje vliv světového sionismu a Izraele na procesy migrace v Evropě, na procesy globalizace, na beztrestnost tunelářů z Ostravska, kteří mají příbuzenské vazby na Rothschildovu rodinu, jak ukazují nejen naše investigativní články [7], kritizujeme situaci, kdy Židé musí kvůli arabské migraci utíkat znovu z Evropy kvůli antisemitismu, jak ukazují zprávy z Francie [8]. A my v redakci se musíme ptát, proč George Soros, který operuje s penězi Rothschildova impéria, financuje neziskovky v Evropě, které vozí arabské migranty do Evropy, kteří potom ohrožují Židy ve Francii a v dalších zemích, takže Židé před nimi logicky utíkají

Sionisté z Rothschildova impéria tak ve skutečnosti útočí proti Židům, protože jinak by dům Rothschild nesponzoroval George Sorose a ten by nerazil politiku tzv. Otevřené společnosti v Evropě, která vede k nasunování cizích nekřesťanských a nežidovských etnik do Evropy. Nejsou to arabští mecenáši, kteří sponzorují evropské migrační neziskovky. Jsou to mecenáši židovského původu jako je George Soros, rozený Schwartz György,  který obhospodařuje ve svých hedgeových fondech peníze Rothshildových bank. Když proto dojde ke střelbě v nemocnici, kde pracuje syn prezidenta, který nese veskrze okultní titul Ochránce světla, vzbudí to naši pozornost, protože může jít o velmi zásadní souvislost.

Benjamin Netanyahu na Golanských výšinách.

Protižidovské nálady v ČR jsou dílem Izraele a politiky Netanyahuovi vlády, páni zástupci federace. Antisemitismus nevzniká na serverech jako je Aeronet, ale v krocích izraelské vlády, která anektuje cizí území, utlačuje původní palestinské obyvatelstvo a lobbisticky ovládá procesy řízení v některých zemích, které svoji politiku začínají koordinovat více s politikou Izraele než s politikou slušnosti, dodržování mezinárodních norem, smluv a rezolucí OSN. Naše redakce proto tímto veřejně vyzývá Federaci židovských obcí v ČR, aby se distancovala od kroků izraelské vlády a procesů anexe Golanských výšin z jara tohoto roku a od plánu na anexi části území Západního břehu Jordánu. Žádný Žid, který si přeje mír, nemůže při zdravém rozumu podporovat politiku současného Izraele. Udělejte správný krok ve federaci, odsuďte Benjamina Netanyahua, který byl generálním prokurátorem v Izraeli před několika týdny obviněn z korupce [9], odsuďte anexi Golan a plán na anexi Údolí Jordánu a vyšlete tím vzkaz, že hájíte zájmy Židů a nikoliv zájmy světového sionismu zastoupeného Domem Rothschild.

Palestina čelí hrozivému apartheidu a my nesmíme mlčet, že sionismus v Izraeli provádí postupný výmaz jednoho národa a státu z mapy světa

Pokud jde o náš článek [10] o masakru ve FN Ostrava, není na něm nic, co by bylo nutno měnit nebo škrtat. V textu se nachází jen fakta, osobní názory, úvahy, spekulativní možnosti a hlavně souvislosti. Text není v rozporu se zákony státu New York, ani v rozporu s federálními zákony Spojených států, protože celý text, jakož i celý náš server, je vydáván a provozován americkou společností, která se opírá v rovině publikačního obsahu o 1. dodatek Ústavy Spojených států amerických, který zaručuje absolutní svobodu slova i psaného projevu. Rádi uvítáme, pokud FŽO vyslyší naši výzvu a odsoudí Netanyahuovu vládu a anexi Golan, včetně plánu na anexi údolí Jordánu.

Bejnamin Netanyahu ukazuje na tiskovce anexi Údolí Jordánu podél Jordánské hranice.

Právě federace může tímto gestem velkou měrou přispět v ČR k lepšímu obrazu Židů, kteří chtějí vládu práva a spravedlnosti nejen v ČR pro sebe, ale i právo a spravedlnost na Blízkém Východě a v Palestině zejména, kde jeden národ původních palestinských obyvatel čelí apartheidu a postupnému vymazávání palestinských území z mapy světa. Už se ale nikdy neopovažujte nás obviňovat z protižidovských nálad! Taková drzost! My to nejsme v redakci, kdo krade Palestincům domov, kdo krade cizí území svých sousedů podle vzoru Mnichova 1938, kdo ignoruje a koná v rozporu s rezolucemi OSN, a tím je následně na židovské obyvatelstvo ve světě přivoláván hněv ze strany ostatních národů. Shalom!

Nejen o této kauze a útoku na Aeronet budeme hovořit dnes po 19. hodině v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální i vánoční témata. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

VIDEO: Střelci v černých taktických uniformách, neprůstřelných vestách a v přilbách zaútočili v Moskvě na sídlo tajné služby FSB, všichni 3 prý už byli zlikvidováni! Tajná služba spustila v centru Moskvy protokol “Pevnost”, důležité opěrné body vlády v centru Moskvy a budovy jsou uzamčeny a nikdo nemůže dovnitř, ani ven! Stanice metra v centru Moskvy v okolí Lubjanky jsou uzavřeny! Útočníci na uniklých záběrech vypadají jako taktické komando, které ovšem vede přestřelku s jinou skupinou osob! Přestože měli útočníci neprůstřelné vesty, už prý byli zastřeleni! Útok proběhl přesně na den 3. výročí zastřelení ruského velvyslance v Turecku a na Den bezpečnostních služeb!

VIDEO: Střelci v černých taktických uniformách, neprůstřelných vestách a v přilbách zaútočili v Moskvě na sídlo tajné služby FSB, všichni 3 prý už byli zlikvidováni! Tajná služba spustila v centru Moskvy protokol “Pevnost”, důležité opěrné body vlády v centru Moskvy a budovy jsou uzamčeny a nikdo nemůže dovnitř, ani ven! Stanice metra v centru Moskvy v okolí Lubjanky jsou uzavřeny! Útočníci na uniklých záběrech vypadají jako taktické komando, které ovšem vede přestřelku s jinou skupinou osob! Přestože měli útočníci neprůstřelné vesty, už prý byli zastřeleni! Útok proběhl přesně na den 3. výročí zastřelení ruského velvyslance v Turecku a na Den bezpečnostních služeb!

VIDEO: Střelci v černých taktických uniformách, neprůstřelných vestách a v přilbách zaútočili v Moskvě na sídlo tajné služby FSB, všichni 3 prý už byli zlikvidováni! Tajná služba spustila v centru Moskvy protokol “Pevnost”, důležité opěrné body vlády v centru Moskvy a budovy jsou uzamčeny a nikdo nemůže dovnitř, ani ven! Stanice metra v centru Moskvy v okolí Lubjanky jsou uzavřeny! Útočníci na uniklých záběrech vypadají jako taktické komando, které ovšem vede přestřelku s jinou skupinou osob! Přestože měli útočníci neprůstřelné vesty, už prý byli zastřeleni! Útok proběhl přesně na den 3. výročí zastřelení ruského velvyslance v Turecku a na Den bezpečnostních služeb!

Centrum Moskvy se ve čtvrtek večer stalo svědkem dramatické situace. Skupina 3 střelců oblečených do černých taktických uniforem, neprůstřelných vest a v přilbách zahájila palbu a přestřelku s neznámým počtem strážců sídla ruské kontrašpionáže FSB na náměstí Lubjanka [1]. Na veřejnost uniklo několik klíčových videí, přičemž z nich přinášíme sestřih v úvodu tohoto článku. Útočníci podle záběrů použili automatické zbraně Kalašnikov AK 74m, které používají v Rusku zásahové jednotky a oddíly ministerstva vnitra. Ulicemi centra Moskvy se rozléhala střelba a lidé utíkali pryč, někteří však se zájmem pozorovali, co se bude dít dál. Ruské bezpečnostní složky okamžitě aktivovali bezpečnostní protokol Kрепость (Pevnost), což je bezpečnostní protokol uzávěry všech důležitých budov ruské vlády a moci v Moskvě, takže nikdo nemůže z budov dovnitř, ani ven. Není vůbec jasné, jaký měl být motiv, a zřejmě se to ani nikdy nedozvíme.

Jeden ze střelců v taktické uniformě, neprůstřelné vestě a s přilbou.

Ovšem jedna souvislost by nám neměla uniknout. Přesně na den před 3 roky, tedy 19. prosince 2016, byl v Ankaře v Turecku zastřelen ruský velvyslanec Andrej Karlov. Není jasné, jestli dnešní útok v Moskvě je symbolickým odkazem právě na tento atentát v Turecku před 3 roky, protože přesně ve stejný den došlo i k teroristickému útoku v Berlíně, kde arabský útočník v náklaďáku zaútočil na vánoční trh. Hlavní otázkou teď je, jestli se útočníci dostali do budovy FSB a v jakém okamžiku ke střelbě došlo. Podle svědků se totiž 3 muži v černých taktických uniformách a neprůstřelných vestách se kryli na ulici za velkými betonovými květináči se stromky ve směru od Lubjanky, takže to vypadalo, že mají taktický výcvik. Podle posledních informací útočníci zastřelili jednoho důstojníka FSB, ale není jasné, jestli uvnitř budovy FSB, anebo až později při ústupu.

Přestřelka dvou skupin střelců v uniformách a taktické výstroji před budovou FSB

Střelba se totiž podle svědků odehrála hlavně na ulici Bolšaja Lubjanka, což je boční ulice vedle komplexu FSB. První informace hovořily o tom, že se mohlo jednat o útok Čečenců, ale uniklé záběry jasně ukazují, že útočníci v taktických uniformách, přilbách a vestách spíše připomínali členy komanda. Video sestřih zachycuje scénu, kde skupina v černých uniformách před vchodem do budovy FSB vytvoří obranný perimetr a skupina na druhém konci ulice prakticky ve stejných uniformách se je snaží prostřílet. Jeden z mužů je na videu zastřelen přímo na ulici, když se jí snaží přeběhnout.

Policie uzavřela celou oblast.

Tady je důležité si uvědomit, že celá scéna z několika úhlů kamer a amatérských videí zachycuje de facto něco, co připomíná boj mezi dvěma skupinami FSB, protože videa jasně dokazují, že útočníci i obránci mají taktický výcvik, stejné uniformy, neprůstřelné vesty a přilby. Jediné místo, kde neprůstřelná vest člověka nechrání, je z boku, tedy ze strany. A právě na videu je vidět, jak muž je je zastřelen, když přebíhá ulici na druhou stranu.

Video zachytilo zastřelení jednoho z obránců FSB přímo na ulici

Další video v sestřihu ukazuje, jak skupina mužů, zřejmě obránců FSB, ošetřuje kolegu na zemi, to je zřejmě ten, který přebíhal ulici a nakonec zemřel, tedy důstojník FSB. Uniklá videa v naší sestřihové kompilaci dokazují, že se mohlo jednat o pokus osvobození nějaké osoby, která se nachází v budově FSB a je tam zadržena, anebo šlo o pokus o palácový převrat, který nevyšel. Obránci FSB totiž zjevně vytvořili před vchodem do centrály tajné služby hradbu, ale k tomu musel nejprve přijít nějaký podnět.

Jednotka FSB během přestřelky.

Pokud by někdo chtěl vniknout do budovy FSB, asi by u toho nebylo takové divadlo a nešlo by jenom o 3 útočníky, kteří spustí na ulici přestřelku daleko před vchodem do budovy, kam mají namířeno. Pokud se strhne přestřelka před budovou kontrašpionáže, tak to rozhodně může být nejen útok teroristů, ale může jít o osvobozovací akci cizích tajných služeb, ale i o pokus palácový puč. Pokud by v Rusku skutečně někdo chtěl provést státní převrat, probíhalo by to tak, že nejprve by byla obsazena silová ministerstva a centrály tajných služeb, tedy FSB, SVR a GRU.

Informace se různí a mění, nejprve šlo o 3 útočníky, nyní se hovoří o jednom

Problém je v tom, že oficiální informace se mění každou minutu a poslední zprávy mluví o tom, že útočil pouze jeden jediný muž, který byl zastřelen, což ale je v kontraindikaci s uniklými záběry na internet a se všemi původními informacemi o 3 zastřelených útočnících. Střelba v ulicích byla spuštěna okolo 18. hodiny a trvala velmi dlouho, výstřely zaznívaly skoro dvě minuty a lidé se sbíhali k oknům v okolních domech, aby zjistili, co se vlastně děje. Jednoznačně se nejedná o akci jediného člověka, protože videa jasně dokazují, že se jednalo o obranu “Pevnosti” jednou skupinou před útočníky, kteří tvořili druhou skupinu.

Uzavřené jsou všechny okolní ulice, budova FSB je v pozadí.

Pokud by někdo chtěl např. infiltrovat FSB, získat nějaké dokumenty, udělá se to čistě pomocí agenta, pomocí korupce, na takové věci se nechodí se zbraněmi. Útok taktickými zbraněmi a speciály v černých uniformách ukazuje na něco jiného, na extrakci osoby z budovy FSB, která je tam držena a mohla by začít mluvit. To by potom vysvětlovalo fyzický pokus o prostřílení se do budovy, i když znovu je třeba říct, že v tom případě by zastavili útočníci s autem přímo před vchodem a nepokoušeli by se k budově dostat po zemi za zvuků střelby.

Na dnešní den připadá výročí nejen zastřelení ruského velvyslance v Turecku, ale Rusko dnes slaví i Den bezpečnostních služeb

Rusko právě dnes slaví Den bezpečnostních služeb a ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu právě ukončil každoroční tiskovou konferenci k tomuto svátku. Jestliže právě na tento den proběhne střelba před centrálou FSB, může jít o provokaci, která je namířena přímo proti Kremlu. Bude zajímavé sledovat další vývoj v této kauze, protože z celého incidentu díky záběrům na videích je vidět, že akce neměla charakter teroristického aktu, ale všude na záběrech jsou pouze muži v černých uniformách, na jedné i na druhé straně přestřelky. Proto je velmi pravděpodobné, že incident se může týkat operací FSB a dnešní den byl vybrán jako příhodný okamžik, jak upoutat na FSB pozornost z Kremlu.

Mapa centra Moskvy, centrála FSB.

Střelba se totiž bude vyšetřovat a zjevně by mohlo jít i o mocenský konflikt uvnitř ruské kontrašpionáže. Ne všichni samozřejmě v ruských tajných službách souhlasí se současnou politikou Kremlu a nelze vyloučit, že střelba měla pouze za úkol rozpoutat v ulicích Moskvy chaos a strach, nic jiného. Celá scéna útoku totiž nedává příliš smysl, že by se jednalo o pokus vniknout do sídla FSB takto hlučně a tímto způsobem. Účelem střelby tak mohla být jen střelba samotná, vnesení paniky a chaosu do ulic Moskvy v Den bezpečnostních služeb. V tom případě by šlo o provokaci s velmi drsným průběhem.

Vánoce a konec roku na Aeronetu

Vážení a milí čtenáři Aeronetu, jsme rádi, že nás čtete a že jste se stali členy naší velké alternativní zpravodajské platformy. Sami vidíte, jak jsme znovu trnem v oku už i europoslancům a poslancům Pirátů, jak by nás nejraději umlčeli. Po celý rok jsme Vám přinášeli zásadní informace, mnohé z nich v předstihu a nabízeli jsme poznatky a analýzy událostí z domova i ze světa. Vzhledem k tomu, že závěr roku má plno volných a nepracovních dnů a je vyplněn dovolenými a prázdninami, dovolujeme si Vás v tomto čase v závěru roku požádat v předstihu o zvážení příspěvku na provoz našeho portálu. Do konce tohoto měsíce zbývá 11 dní a zatím jsme vybrali jen 53% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc.

Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím i v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro Vás a jen s Vaší podporou tu budeme i příští rok. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme a přejeme krásné prožití Vánoc!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Piráti vyrazili do boje proti Aeronetu a podali trestní oznámení za analytický a investigativní článek o masakru ve FN Ostrava! Europoslankyně Pirátů se specializací na boj s dezinformacemi se sama dopouští dezinformací a předsudečné nenávisti. Novinářskou investigaci nazývá podkopáváním státních institucí a zmínka o bývalých majitelích Vítkovických železáren a dolů na Ostravsku je prý šířením nenávisti proti menšinám! Pirátským poslancům a europoslancům vadí i více jak 300 komentářů pod článkem, který prý neuvádí zdroje pro svá tvrzení!

Piráti vyrazili do boje proti Aeronetu a podali trestní oznámení za analytický a investigativní článek o masakru ve FN Ostrava! Europoslankyně Pirátů se specializací na boj s dezinformacemi se sama dopouští dezinformací a předsudečné nenávisti. Novinářskou investigaci nazývá podkopáváním státních institucí a zmínka o bývalých majitelích Vítkovických železáren a dolů na Ostravsku je prý šířením nenávisti proti menšinám! Pirátským poslancům a europoslancům vadí i více jak 300 komentářů pod článkem, který prý neuvádí zdroje pro svá tvrzení!

Piráti vyrazili do boje proti Aeronetu a podali trestní oznámení za analytický a investigativní článek o masakru ve FN Ostrava! Europoslankyně Pirátů se specializací na boj s dezinformacemi se sama dopouští dezinformací a předsudečné nenávisti. Novinářskou investigaci nazývá podkopáváním státních institucí a zmínka o bývalých majitelích Vítkovických železáren a dolů na Ostravsku je prý šířením nenávisti proti menšinám! Pirátským poslancům a europoslancům vadí i více jak 300 komentářů pod článkem, který prý neuvádí zdroje pro svá tvrzení!

Redakce Aeronetu dnes byla z mnoha míst informována o článku [1] na serveru Seznam Zprávy, kde redaktor Tomáš Svoboda přinesl informující o tom, že skupina poslanců a europoslanců za Pirátskou stranu podala trestní oznámení na náš server za publikování našeho investigativního a analytického článku [2] o masakru ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kdo upozorňujeme na podivné nesrovnalosti na místě činu a na nelogický motiv a jednání pachatele ve vztahu k oficiální teorii o jeho vzteku na lékaře. V centru této iniciativy Pirátů, podle serveru Seznam Zprávy, stojí europoslankyně Markéta Gregorová,  europoslanec Mikuláš Peksa, ale rovněž i pirátští poslanci českého parlamentu Jan Lipavský a František Kopřiva.

Kromě prý nevkusného popisu místa činu v našem článku prý došlo i k trestnému činu spojování židovského obyvatelstva s pachatelem teroristického útoku v nemocnici. V redakci na takové obvinění koukáme s otevřenými ústy, protože nic takového v našem článku naspáno není. Náš článek odborně a profesionálně popisuje rozpory oficiálního narativu médií a policie se skutečným stavem na místě činu, se skutečným výsledkem a útoku a článek nabízí souvislosti a hledá odpovědi na faktické nesrovnalosti v celé kauze.

Markéta Gregorová, europoslankyně za Piráty.

Naše redakce se důrazně ohrazuje proti nehorázným lžím, že prý náš článek není podložený žádnými zdroji. Nevím, jestli paní europoslankyně Markéta Gregorová má potíže se zrakem, ale v článku je celkem 15 uvedených zdrojů v podobě číselných URL odkazů v lomených závorkách jako informační zdroje, což je mnohem více, než kolik zdrojů používají mainstreamová média. Pan novinář Tomáš Svoboda nemá např. ve svém zmíněném článku na Seznam Zprávy ani jeden uvedený zdroj a odkaz, používá pouze komunikační zdroje, tedy odkazy na stanoviska osob.

Stejné komunikační zdroje pro naše články používáme i my a naše zdroje chráníme, protože zaměstnanci nemocnice, očití svědci, policisté a naši informátoři se bojí o svoji bezpečnost a my jsme povinni naše informační zdroje chránit. Důrazně se jménem redakce ohrazuji proti nařčení europoslankyně, že náš článek není zdrojovaný, a že spojuje židovské obyvatelstvo jako celek a pachatele činu. To je nehorázná lež, článek nic takového neobsahuje. To je dezinformace! Článek pouze odhaluje souvislosti, nesrovnalosti, klade řečnické a spekulativní otázky v rovině úvah a odkrývá časové shody náhod, které i z laického hlediska vzbuzují podezření.

Izraelský expert odsoudil zásah bezpečnostních složek ve FN Ostrava slovy o chaosu, ale Piráti zásah naopak ocenili. Takže, kdo je tady expert?

Poslanec Pirátů Jan Lipavský v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že policisté a lékaři v Ostravě během a po incidentu předvedli zcela nedocenitelnou práci. Rozhodně si to ale nemyslí izraelský bezpečnostní expert David Bohbot, který v rozhovoru [3] pro Parlamentní listy označil práci policie a lékařů na místě samém slovy o bordelu, chaosu a mluvil o katastrofě a nezvládnutí situaci ze strany bezpečnostních složek, ale i lékařů. Dokonce i tento bezpečnostní expert z Izraele klade v rozhovoru v předposledním odstavci otázky na události v nemocnici, které mu z pohledu bezpečnostního experta nedávají smysl.

My v naší redakci děláme totéž a klademe si tytéž a další podobné otázky. Nikdo nám nebude diktovat, o čem smíme psát a k čemu se smíme vyjadřovat. Je zvláštní, že Piráti nepodávají trestní oznámení na Pavla Novotného, starostu z Řeporyjí, který před několika dny na iDnes TV vyhrožoval [4] bývalému policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému, že by měl viset, a to prý za jeho vystoupení pro ruskou televizi.

Jan Lipavský, poslanec za Piráty.

Pirátům vadí něco jiného, analytický a investigativní článek o nejasnostech v pozadí motivu a jednání střelce ve FN Ostrava. Aeronet je americký a nikoliv český zpravodajský portál, který pouze publikuje v české jazyce. Náš server provozuje americké vydavatelství se sídlem v USA, podle amerických zákonů a naše publikační činnost spadá do jurisdikce amerického federální práva a práva státu New York.

Náš server tak publikuje pod ochranou 1. dodatku americké Ústavy, která nám nejen garantuje ochranu svobody slova, ale rovněž v návaznosti na jednotlivé precedenční rozsudky u federálních soudů i ochranu novinářských zdrojů a s ní spojenou povinnost novináře chránit zdroje. Náš server neodhaluje komunikační zdroje z principu, pokud s tím explicitně nevyjádří souhlas, čímž jsme si získali všeobecně uznávaný a i v zahraničí oceňovaný respekt nejen u českých whistleblowerů z okolí českých ministerstev, státních podniků, úřadů, vlády, zastupitelských úřadů, poslanecké sněmovny a složek zpravodajských služeb. Tuto důvěru nezklameme.

Pirátům vadí konspirace a úvahy v článku o masakru, to prý se nesmí psát, ani náznakem nic uvažovat a naznačovat. Musí se tedy psát jen tak, jak říká policie a vnitro?

Rovněž představujeme platformu pro občany ČR, kam mohou utíkat z českého prostoru a svobodně diskutovat a vyjadřovat se ke kauzám a článkům. Náš server odsoudil teroristický čin v Ostravě, ale musíme jako novináři pátrat a prověřovat pozadí činu, kterému chybí to hlavní, a to jasně a zjevně deklarovaný a nezpochybnitelný motiv pachatele. Nikdo nemůže zpochybnit rozpor, že střelec podle informací měl spadeno na lékaře, ale na místě zabíjel jen pacienty, přičemž polovina obětí pracovala pro Vězeňskou službu v době činu, nebo dříve v minulosti. To, že to nepřipadá podezřelé českým novinářům, to ještě neznamená, že po tom nebudeme pátrat na našem Aeronetu. Je povinností novináře v rámci investigace pátrat po souvislostech a skutečnost, že ve FN Ostrava pracuje shodou okolností i syn prezidenta republiky, dodává celému tragickému masakru opět další mediální rozměr, o který se musí novinář zajímat.

František Kopřiva, poslanec.

Stejně tak se musí novinář zabývat i dalšími nepříjemnými věcmi, jako je analýza uniklé fotografie, kde zjevně a očividně chybí 4 oběti masakru, ale kromě toho, chybí tam i krevní stopy od tolika dalších obětí. Toho si musí nezávislý investigativní novinář všimnout a popsat takovou situaci. Je zjevné, že pirátští poslanci a europoslanci neví, co všechno obnáší skutečná a nezávislá žurnalistika, jak dlouho trvá získání důvěry veřejnosti, informačních zdrojů, informátorů, aby s důvěrou poskytovali informace nezávislým novinářům na alternativní scéně. Nelze si nevšimnout podivných časových souvislostí, kdy k teroristickému činu a útoku na měkký cíl v podobě nemocnice dojde v ČR jen pouhý měsíc po návštěvě bezpečnostní delegace Světového židovského kongresu (WJC) u ministra vnitra Jana Hamáčka [5], kde se řešily hrozby a metodika ochran právě měkkých cílů před teroristickými útoky. Taková náhoda, že? A o tom se snad nesmí psát, dámy a páni Piráti?

Snaží se Piráti odvést pozornost od problémů ve své vlastní straně tím, že začnou podávat trestní oznámení na americký zpravodajský server?

Když izraelský bezpečnostní expert David Bohbot napíše, že činnost policie a lékařů na místě činu byla jeden chaos a katastrofa, je to v pořádku. Když my napíšeme totéž, a dokonce ani zdaleka ne tak kriticky vůči polici, ale pouze naznačíme nesrovnalosti na místě činu podle fotografie a nesrovnalosti v motivu pachatele, tak jsme ti nejhorší a padají trestní oznámení. V našem článku o masakru ve FN Ostrava nevidím nic, co by někoho uráželo, napadalo, obviňovalo nebo očerňovalo, jsou tam jenom fakta, 15 přímých odkazových zdrojů, několik komunikačních zdrojů v režimu ochrany novinářského zdroje a několik úvah ve spekulativní rovině, co by zjištěná fakta mohla, ale také nemusela znamenat, pokud v budoucnu dojde k jejich potvrzení. Články nikoho o ničem nepřesvědčují a nic nikomu nenutí, pouze nabízí fakta, informace a možná vysvětlení k zamyšlení. Reakci Pirátů si lze vysvětlit jen dvěma způsoby.

Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty.

Za prvé je to možnost, že se paní europoslankyně Gregorová chce v EU parlamentu zviditelnit, že loví dezinformační servery, potřebuje se zviditelnit a rovněž odvést mediální pozornost od vnitřních problémů ve straně, kterou ovládají hádky v čele strany, a tyto hádky střídají potom spory s Miroslavem Kalouskem. Druhá možnost je, že jsme v článku opravdu trefili do černého a odhalili jsme něco, o čem se nikdy nemělo psát. Pokud by to byla tato varianta, můžeme se jen dohadovat, co to vlastně bylo, který poznatek z našeho investigativního článku je tím, který někoho natolik naštval a zjevně vyděsil.

V samotném našem článku [6] nejsou žádné pomluvy nebo špinění někoho, ale pouze konstatování faktů, odkazy na zdroje a upozorňování jednak na nesrovnalosti v oficiálním narativu, ale rovněž i na velmi podezřelé shody, ať už časové s ohledem na návštěvu bezpečáků z WJC u ministra vnitra, nebo místně realizační shoda 3 pracovníků vězeňské služby v čekárně, na jednom místě, v jeden okamžik a všichni 3 jsou po smrti. Takové shody vyvolávají podezření, spekulace a otázky, o kterých píšeme. A nikdo nám v tom bránit nebude. My píšeme články pro lidi a odhalujeme souvislosti. S tím se musí Piráti vyrovnat, že svět není růžový a nejhorší novinář je ten, který přebírá tiskové zprávy z agentur a ministerstev a nepodrobuje je zkoumání. Nám nestačí převzít nějaký výrok policie nebo vnitra na tiskovce, my podrobujeme všechna tvrzení analýze a rozborům, a to zejména ve chvíli, kdy oficiální narativ o motivu střelce zjevně kulhá na obě nohy a v nemocnici zemřou na jednom místě 3 zaměstnanci Vězeňské služby.

Vánoce a konec roku na Aeronetu

Vážení a milí čtenáři Aeronetu, jsme rádi, že nás čtete a že jste se stali členy naší velké alternativní zpravodajské platformy. Sami vidíte, jak jsme znovu trnem v oku už i europoslancům a poslancům Pirátů, jak by nás nejraději umlčeli. Po celý rok jsme Vám přinášeli zásadní informaci, mnohé z nich v předstihu a nabízeli jsme poznatky a analýzy událostí z domova i ze světa. Vzhledem k tomu, že závěr roku má plno volných a nepracovních dnů a je vyplněn dovolenými a prázdninami, dovolujeme si Vás v tomto čase v závěru roku požádat v předstihu o zvážení příspěvku na provoz našeho portálu. Do konce tohoto měsíce zbývá 12 dní a zatím jsme vybrali jen 48% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc.

Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím i v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro Vás a jen s Vaší podporou tu budeme i příští rok. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme a přejeme krásné prožití Vánoc!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Oslava a obdiv k nacistům už i na Twitteru amerického ministerstva obrany, američtí generálové na výročí Bitvy v Ardenách použili fotografii Joachima Peipera, osobního asistenta Heinricha Himmlera, člena Leibstandarte SS Adolf Hitler a válečného zločince odsouzeného za podíl na Malmedském masakru amerických válečných zajatců! Už není pochyb, jsme svědky návratu k nacismu na globální úrovni, symbol otevření Heydrichova hrobu spustil novou kampaň s cílem přepsat dějiny a z vítěze učinit agresora! Proces oživování nacismu a glorifikace esesáků povede k jedinému cíli, k válce a tažení do Ruska!

Oslava a obdiv k nacistům už i na Twitteru amerického ministerstva obrany, američtí generálové na výročí Bitvy v Ardenách použili fotografii Joachima Peipera, osobního asistenta Heinricha Himmlera, člena Leibstandarte SS Adolf Hitler a válečného zločince odsouzeného za podíl na Malmedském masakru amerických válečných zajatců! Už není pochyb, jsme svědky návratu k nacismu na globální úrovni, symbol otevření Heydrichova hrobu spustil novou kampaň s cílem přepsat dějiny a z vítěze učinit agresora! Proces oživování nacismu a glorifikace esesáků povede k jedinému cíli, k válce a tažení do Ruska!

Oslava a obdiv k nacistům už i na Twitteru amerického ministerstva obrany, američtí generálové na výročí Bitvy v Ardenách použili fotografii Joachima Peipera, osobního asistenta Heinricha Himmlera, člena Leibstandarte SS Adolf Hitler a válečného zločince odsouzeného za podíl na Malmedském masakru amerických válečných zajatců! Už není pochyb, jsme svědky návratu k nacismu na globální úrovni, symbol otevření Heydrichova hrobu spustil novou kampaň s cílem přepsat dějiny a z vítěze učinit agresora! Proces oživování nacismu a glorifikace esesáků povede k jedinému cíli, k válce a tažení do Ruska!

Naprostý skandál otřásl americkými ozbrojenými silami v uplynulých hodinách, který potvrzuje, že oživování nacismu už zdaleka se neomezuje jenom na omlouvání Wehrmachtu, ale rovnou už jsme svědky glorifikace esesáků a odsouzených válečných zločinců. Americké ministerstvo obrany totiž včera na svůj Twitter zavěsilo tweet s připomínkou výročí zahájení Bitvy v Ardenách, což byla poslední německá ofenzíva za II. sv. války na západní frontě. Připomínka této bitvy by nevzbudila žádnou pozornost, kdyby ovšem americké ministerstvo obrany nevypustilo spolu s tweetem neuvěřitelný pokusný balónek. Američtí generálové totiž k tweetu připojili fotografii SS-Obersturmbannführera, osobního asistenta Heinricha Himmlera, člena elitní Hitlerovy jednotky Leibstandarte SS Adolf Hitler a válečného zločince Joachima Peipera [1]. Američtí veteráni, když to spatřili, doslova nevěřili svým očím, co to má znamenat.

Americké ministerstvo obrany totiž k Peiperově kolorované fotografii, kterou údajně upravil slovenský umělec vystupující pod přezdívkou Tobias Kurtz, připojilo i Peiperovo osobní hodnocení z pohledu amerických generálů: “Ostatní byli sebevědomí. Věřili ve Führera. Věřili svým vojákům. On ne. Vzal pero a napsal do svého deníku: Dnes hrajeme o všechno! Pokud to nebude fungovat, jsme odsouzeni k zániku.”

Tweet na oficiálním kanálu amerického ministerstva obrany spustil obrovský řev mezi americkými veterány a ministerstvo obrany pod tlakem nakonec tweet i s fotografií Joachima Peipera smazalo. Jenže, to bylo už pozdě, všechna média již měla kopii snímku Twitteru a skandál je na světě. Tohle, co se přihodilo, rozhodně není omyl nebo přehmat, je to pouze a zase jenom další z mnoha pokusných balónků, jejichž cílem je poválečný revizionismus a vykreslení nacistů a III. Řiše jako spojenců západu proti tomu agresivnímu a zlému Rusku!

Himmlerova pravá ruka, které měla v budoucnu převzít řízení od SS

Joachim Peiper totiž nebyl jen tak nějaký řadový esesák, byl to osobní asistent a pravá ruka Heinricha Himmlera, šéfa oddílů SS. Heinrich Peiper se udělal tzv. zezdola. Prošel organizacemi Hitlerjugend jako nezletilý, vystudoval důstojnickou školu SS, stal se členem elitní jednotky Leibstandarte SS Adolf Hitler, se kterou se účastnil tažení na Východní frontě a na konci války velel jedné z klíčových operací Wacht am Rhein v Ardenách.

V závěru bitvy v Ardenách, kdy bylo jasné, že německé jednotky budou poraženy, zajala jeho armádní skupina několik desítek amerických vojáků ze 285. dělostřeleckého pluku americké armády. Protože osobní rozkaz Adolfa Hitlera zněl, že válka je totální a zajatci se brát nesmí, Joachim Peiper nechal pod svým velením 84 amerických válečných zajatců na místě postřílet za použití pěchotních kulometů MG-42. Tento čin se stal ve městě Malmedy v Belgii a od té doby se tato událost nazývá Malmedským masakrem. Někteří američtí vojáci však střelbu přežili a po návratu za své linie informovali o masakru americké velení.

Joachim Peiper

Joachim Peiper byl před tribunálem v Dachau, který vznikl jako pobočka Norimberského tribunálu, odsouzen k trestu smrti, ale americký vojenský prokurátor mu později trest změnil na doživotí, ale nakonec byl v roce 1956 propuštěn a ve vězení tak strávil od roku 1945 jen něco málo přes 11 let. Po propuštění mu jeho kolegové z SS a NSDAP pomohli najít místo v automobilce Porsche, která byla známá tím, že po válce pro ní pracovalo mnoho bývalých nacistů, ale to platilo i o dalších německých firmách a závodech. Posléze se přestěhoval do Francie a pod pseudonymem Rainer Buschmann překládal anglické vojenské knihy do němčiny.

Odsouzený za masakr amerických zajatců, odsouzený na smrt, propuštěný a nakonec zavražděný ve Francii

V roce 1976 se informace o jeho identitě a pobytu ve městě Traves dostali do francouzského tisku a v noci ze 13. na 14. července 1976 na den výročí pádu Bastilly byl zavražděn neznámými pachateli, kteří zapálili jeho dům. Policie našla v troskách shořelého domu jen jeho ohořelé tělo. Vzápětí se objevily spekulace, že to nemusí být jeho tělo, ale že šlo o operaci tajných služeb na jeho bezpečné odklizení. Pitva totiž jednoznačně nemohla prokázat, že je to skutečně tělo Joachima Peipera.

Jde totiž o to, že před útokem poslal Peiper svoji rodinu do Německa, ale sám nechtěl odjet, což bylo zvláštní. Joachim Peiper nebyl nikdy přímo obviněn, že nařídil popravu amerických zajatců, ale podle prokuratury zodpovídal za jejich bezpečnost. Joachim Peiper byl v Himmlerových písemnostech mnohokrát zmiňován jako Himmlerův budoucí nástupce, který bude v budoucnu po odchodu Himmlera do penze důstojným šéfem jednotek SS. Himmler si tedy v Peiperovi budoval a vychovával svého nástupce v čele SS.

Zleva: Generál Sepp Dietrich, Heinrich Himmler, Joachim Peiper.

A v prosinci 2019 se najednou jeho fotografie objeví na oficiálním Twitteru amerického ministerstva obrany u příležitosti vzpomínek na Bitvu v Ardenách. Na fotografii není americký voják, patriot, vzpomínka na americké chlapce ve zbrani, jak ve sněhu a v blátě bojují s nacisty, kdepak. Američtí generálové u příležitosti výročí Bitvy v Ardenách dají na Twitter kolorizovanou fotografii sice sympatického, ale na straně druhé z válečných zločinů odsouzeného esesáka, který měl převzít štafetu po Heinrichu Himmlerovi.

A jen tak mimochodem, Joachim Peiper byl dekorovaný železným křížem s olivovými ratolesti, které získal za znovudobytí Charkova, odkud vyhnal na nějaký čas Rudou armádu. Další ostruhy vybojoval během bitvy u Kurska, zkrátka mladý a nadějný německý esesák, který bojoval proti zlým Rusům. A protože v USA dnes zuří protiruská hysterie, generály nenapadlo nic lepšího, než si na Twitter zavěsit fotografii Joachima Peipera, který ať už přímo nebo nepřímo nesl zodpovědnost za postřílené americké vojáky v Malmedách.

Revizionismus v Evropě a v USA povede nakonec k rehabilitaci nacismu jako ideologie, která chránila západní hodnoty před ruským komunismem a bolševismem
Joachim Piper, kolorovaná fotografie použitá americkými generály.

A co to všechno znamená? Nejsou to ani omylem oddělené události, není to kaleidoskop, je to komplexní mozaika jediného obrazu, který se nám otevírá před očima. Je to obraz další chystané války proti Rusku. Opět vidíme nacisty, opět jsou oslavováni, opět slyšíme, že je lépe s nacisty než s Rusy. Slyšíme to nejen od Pavla Novotného z Řeporyjí, vidíme to nejen od Ondřeje Koláře na Praze 6, který chce odstranit sochu maršála a osvoboditele, vidíme to nejen na postojích bývalého lidovce Miroslava Kalouska, který lituje na Twitteru, že byli sudetští Němci odsunuti v roce 1945, jinak by prý nedošlo ke komunistickému puči v únoru 1948.

Rovněž vidíme i památníky v Jizerkách, které připomínají padlé sudetské vojáky v řadách Wehrmachtu na Východní frontě a vidíme i otevření hrobu Reinharda Heydricha na hřbitově v Berlíně. A jen o pár dní později dnes vidíme zpoza moře, jak američtí generálové si připomínají Bitvu v Ardenách kolorovaným obrázkem důstojníka SS a pravé ruky Heinricha Himmlera. To nejsou náhody, dámy a pánové. Toto je cesta revizionismu, na jehož konci má být nacismus omluvený a glorifikovaný jako ten, který chránil za II. sv. války Evropu před zlými Rusy.

Potomek po generálovi Wehrmachtu z Východní fronty označuje svého otce za rozvoj evropské integrace, protože se vzepřel Hitlerovi a nesrovnal Paříž se zemí

Všímejte si, jak se najednou objevují všude na mainstreamu články o esesácích a o vojácích Wehrmachtu. Před několika dny přinesla evropská média další oslavu německých vojsk, publikovala totiž výrok Timo von Cholitze, syna nechvalně proslulého německého generála Wehrmachtu z Východní fronty v Rusku. Nacistický generál Dietrich von Choltitz prý umožnil rozvoj poválečné evropské integrace, protože nezničil Paříž [2], tvrdí dnes jeho syn a všechna evropská média jeho výrok publikují a přetiskují.

Joachim Piper vyznamenává své podřízené vojáky SS.

Nevídané, neslýchané? Nikoliv, je to součást oné vlny, o které jsem psal včera, že rehabilitace nacismus a proce revizionismu nebude probíhat odděleně, ale bude mít charakter mohutné globální vlny. Vidíte? Už je to tady, jsme svědky masivní hybridní války proti Rusku, která má sice stále studené obrysy, ale to je jenom dočasný stav. Takováto agrese proti Rusku zdaleka nebyla v západních zemích ani v dobách té první Studené války, ani zdaleka. Lze to přirovnat jen k hysterii v USA v dobách McCarthyismu. A víte, o co tehdy šlo? O nalezení záminky k rozpoutání atomové války se Sovětským svazem. Dnes je to Ruská federace, ale jinak se nic nezměnilo. Když američtí generálové oslavují esesáky, je situace opravdu nebezpečně a daleko za hranou.

Vánoce a konec roku na Aeronetu

Vážení a milí čtenáři Aeronetu, jsme rádi, že nás čtete a že jste se stali členy naší velké alternativní zpravodajské platformy. Po celý rok jsme Vám přinášeli zásadní informaci, mnohé z nich v předstihu a nabízeli jsme poznatky a analýzy událostí z domova i ze světa. Vzhledem k tomu, že závěr roku má plno volných a nepracovních dnů a je vyplněn dovolenými a prázdninami, dovolujeme si Vás v tomto čase v závěru roku požádat v předstihu o zvážení příspěvku na provoz našeho portálu. Do konce tohoto měsíce zbývá 13 dní a zatím jsme vybrali jen 43% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc.

Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím i v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro Vás a jen s Vaší podporou tu budeme i příští rok. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme a přejeme krásné prožití Vánoc!

-VK-

Šéfredaktor AE News