Hutkův výblitek nastartoval odvetu Hradu a Andreje Babiše proti neziskovkám, podněty a výzvy Aeronetu zasílané poslancům tak konečně padly na úrodnou půdu! Vláda chce seškrtat více jak 3 miliardy korun ideologickým a politickým neziskovkám! Miloš s prasklou hlavou distribuovaný neziskovkou Post Bellum už byl jen poslední kapkou! Člověk v tísni se bouří, sám přitom provádí na českých školách s dětmi pochybné sociální experimenty!

Hutkův výblitek nastartoval odvetu Hradu a Andreje Babiše proti neziskovkám, podněty a výzvy Aeronetu zasílané poslancům tak konečně padly na úrodnou půdu! Vláda chce seškrtat více jak 3 miliardy korun ideologickým a politickým neziskovkám! Miloš s prasklou hlavou distribuovaný neziskovkou Post Bellum už byl jen poslední kapkou! Člověk v tísni se bouří, sám přitom provádí na českých školách s dětmi pochybné sociální experimenty!

Nenávistný a neuvěřitelně odporný song Jaroslava Hutky o Miloši Zemanovi, o kterém jsme psali zde, má zásadní politickou dohru. Naše redakce už minulý týden ihned poté rozeslala vybraným politiků v Poslanecké sněmovně ČR kompilaci materiálů o činnostech vybraných neziskovek v ČR s příklady takových aktivit, kdy státem a jednotlivými ministerstvy dotované neziskové organizace provádí činnost proti českým ústavním činitelům a podkopávají tak demokratické zřízení v České republice, a že je třeba proti neziskovému sektoru zakročit, protože začíná útočit už i na ústavní činitele v ČR.

Nejde zdaleka jenom o Post Bellum neziskovku, která na YouTube licencuje a spravuje Jaroslavu Hutkovi autorská a licenční práva, ale je to celá řada dalších neziskovek, které např. na jaře tohoto roku organizovaly demonstrace a studentské stávky na školách proti premiérovi vlády, o čemž jsme na Aeronetu také informovali. Ideologické a politické zneužívání neziskového sektoru představuje hrozbu pro Českou republiku a je smutné, že teprve až nenávistný text Jaroslava Hutky rozhýbal ledy a někdo se konečně začne neziskovým sektorem zabývat.

Na provoz neziskovek v ČR šlo minulý rok více jak 13 miliard korun, přičemž tento rok půjde největší část dotací do neziskovek z rozpočtové kapitoly ministerstva školství, a to v úhrnu téměř 7 miliard korun. Školství je centrálním nervovým bodem řízení na 1. prioritě a je jasné, proč právě tolik peněz bude směrováno neziskovým organizacím, které se zabývají školstvím. Andrej Babiš včera pro média uvedl, že škrty se nebudou týkat sportu, kultury, starých lidí a tělesně postižených, což jsou hlavní oblasti, kde má neziskový sektor logické místo ve společnosti. Jenže v dnešní době je neziskový sektor v ČR zahlcen neziskovkami, které nemají s původním konceptem neziskovek nic společného a jedná se spíš o ideologické trusty a think-tanky, jejichž hlavní náplní je politická činnost, ovlivňování politických kruhů a lobbing. To s sebou potom nese velmi nebezpečné kroky, na které naše redakce upozornila minulý týden poslance v zaslaných dokumentech.

Neziskovky začínají připomínat politické strany a hnutí, tomu se musí učinit přítrž, zaznělo ve vládě

Politické neziskovky totiž nijak nepodléhají zákonům o kontrole politických stran a jejich hospodaření. Když se podíváte na finanční krytí vybraných politických neziskovek, jsou dotovány jednak ze státního rozpočtu z kapitol jednotlivých ministerstev anebo dokonce z vlády, ale na druhé straně jsou financovány od ambasád cizích moci a také ze zahraničí od cizích fondů, což představuje bezpečnostní riziko, na kterou BIS upozornila prezidenta a vládu ve své bezpečnostní zprávě v neveřejné části už minulý rok. Neziskový sektor tak konkuruje politickým stranám v ČR v oblasti prosazování ideových konceptů, ale na rozdíl od politických stran nepodléhají neziskovky kontrolám a dozoru své činnosti a svého financování. To je věc, která je i pro vládu Andreje Babiše neudržitelná a poslední kauza písně Jaroslava Hutky byla de facto jenom tou pověstnou poslední kapkou.

Studentská stávka VyjdiVen byla organizována, kromě jiného, i neziskovými organizacemi, které čerpají dotace od státu. Stát si tak nepřímo zaplatil demonstranty proti sobě.

Velké znepokojení ve vládě Andreje Babiše vyvolaly události z Brna, kde na veřejnost unikl dokument, že Hnutí Žít Brno zvažuje bez souhlasu vlády přijmout skupinu migrantů jménem města Brna a postarat se o ně. Skandál, který to vyvolalo, si jistě všichni pamatujete, jenže v tomto plánu figurují i některé brněnské neziskové organizace, které prosazují agendu “Refugees Welcome” a za peníze státu tak de facto podkopávají práci vlády a jdou proti oficiální doktríně Babišovy vlády, která se zaštiťuje rozhodnutím uprchlíky nepřijímat. Ponechme teď stranou to, jestli to vláda myslí vážně, anebo je to pouze v té pozici, že něco jiného se říká občanům doma a něco jiného se potom hlasuje v cizině, v Lucembruku, v Marakéši atd. Neziskový sektor zkrátka dostává peníze z kapes občanů skrze státní rozpočet a výsledkem jsou neziskovky, které chtějí do ČR nasunovat migranty, rozbíjet prezidentovi lebku, posílat děti a nezletilce do demonstrací proti premiérovi v době školního vyučování atd.

Hutkův song o Milošovi s prasklou lebkou odstartoval odvetu vlády, podle Andreje Babiše není možné, aby stát financoval neziskovky, které potom jdou proti státu a proti jeho ústavním činitelům a nejvyšším představitelům

Teprve až nenávistný song Jaroslava Hutky, který oslavuje hypotetickou smrt prezidenta Miloše Zemana, odkryl tu neuvěřitelnou zrůdnost dnešního neziskového sektoru, který namísto pomáhání lidem, nemocným a postiženým se raději věnuje distribuování písní, které šíří nenávist a nadšení ze smrti prezidenta republiky. Politické napojení neziskovky Post Bellum je přitom zjevné, zakladatelem je Mikuláš Kroupa [1], bratr známého moderátora ČT Janka Kroupy. A jejich otcem je Daniel Kroupa, bývalý předseda Občanské demokratické aliance (ODA), kterou známe a pamatujeme si z období 90. let.

Není proto divu, že Post Bellum má za hlavního mediálního partnera Českou televizi. A stejně tak se nelze divit tomu, že díky politickým kontaktům jejich otce má tato neziskovka i tak štědré dotace od státu, a to hned od 3 různých ministerstev, zahraničí, školství a kultury. Takže neziskovka potom vezme píseň pana Hutky a začne ji licencovat na YouTube. A když to někdo kritizuje, neziskovka se ohradí, že pouze dokumentuje uměleckou tvorbu.

Studentská stávka proti Andreji Babišovi.

Ministryně financí Alena Schillerová tak navrhuje zkrátit výdaje státního rozpočtu na neziskový sektor o celkem 3 miliardy z celkového objemu 14 miliard [2], což představuje seškrtání skoro o 22% na budoucí rok. Redakce AE News navrhla poslancům model neziskového sektoru převzatý z USA, který doporučujeme ke zvážení i vládě České republiky. Status neziskové organizace v USA může mít pouze taková organizace, která nevyvíjí politickou činnost a neovlivňuje politické strany, neprosazuje politické cíle, politické agendy a neorientuje se na nezletilé a jejich výchovu.

Všechny tyto činnosti jsou neziskovkám v USA zakázány a zřejmě tamní politici moc dobře vědí, proč takto tvrdé zákony tam mají. Existuje však výjimka, zákony v USA umožňuji tyto výše zmíněné aktivity provozovat těm neziskovkám, které provozují činnost v zahraničí. Americká neziskovka tak může být založena v USA, ale smí pracovat a operovat jen mimo USA, tzn. v Evropě, v Africe, v Asii, může působit politicky, může lobbovat, ale pouze mimo území USA. Z toho je zcela patrné, proč Američané neumožňují na svém území provoz politických neziskovek.

V cizině už začali proti neziskovkám tvrdě zakročovat, nevládní sektor se stává nebezpečným nástrojem cizích mocí k rozvracení vlád a státních zřízení

Maďarsko již tvrdě zakročilo proti Georgi Sorosovi a jeho neziskovému projektu Open Society Foundations, který pro svoji činnost v Maďarsku používal krytí v podobě Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti. Tato škola organizovala rozvratnou činnost proti maďarské vládě, ale nejen proti ní, rovněž proti Slovensku, České republice a dalším zemím Střední a Východní Evropy. Neziskový sektor je nebezpečným nástrojem tzv. liberálních demokracií, protože se jedná o politické organizace, které používají humanitární krytí. To jim umožňuje nejen pronikat do politických kruhů, ale zároveň i financovat ty subjekty v dané zemi, které by status neziskového subjektu nikdy nezískaly, jako např. Jaroslav Hutka.

Děti na akci neziskovky Jeden svět na školách, ve spolupráci s Člověkem v tísni. Něco takového je v USA nepředstavitelné, neziskový sektor tam nesmí zasahovat do práce a vzdělávání škol. A vědí moc dobře proč.

Jeho písničkářská tvorba je čistě komerční, takže dotaci na svoji činnost žádat jen tak snadno nemůže, ale pokud jeho tvorbu převezme a licencuje nezisková organizace Post Bellum, tak to mění situaci. Neziskovka může “vynaložit” na takové dílo realizační náklady a “umělce” může zaplatit. Toto je pouze spekulace a naše redakce nemá informace o tom, že by v případě Jaroslava Hutky a jeho odporné písně to byl tento případ, ale vyloučené to není, protože do redakce dostáváme záplavu emailů s dotazy, kde se lidé ptají, proč pan Hutka video neupublikoval pod svým jménem a profilem na internetu, ale proč jeho dílo šíří neziskovka Post Bellum. Důvodem může být třeba právě to, že video vzniklo s finanční spoluúčastí neziskovky. Je to pouze spekulace, tak hluboko do toho zatím nevidíme.

Kdo chce dělat politiku, ať si založí politickou stranu, ne neziskovou organizaci! Kdo chce vychovávat děti, ať jde učit do školství, ne pracovat pro nevládku financovanou z cizích ambasád a ze zahraničí!

Je proto zcela jasné, že trpělivost s neziskovkami už přetekla míru únosnosti a vláda Andreje Babiše si uvědomila, že příště by to už nemusel být Miloš s prasklou lebkou, ale třeba Andrej s dírou v lebce. Neziskovka, která zaútočí na prezidenta způsobem, že distribuuje video, které oslavuje zpěvem smrt prezidenta, představuje do budoucno bezpečnostní riziko, protože se jedná o fašizační proces. Demokraticky zvolený prezident sice může být kritizován, ale rámec kritiky musí být čistě soukromý a financovaný pouze ze soukromých peněz, ne z rozpočtu státu, jehož je kritizovaný prezident nejvyšším ústavním představitelem. Seškrtání dotací ze státu navíc mnoha politickým neziskovkám neuškodí, protože většina jejich dotací přichází od ambasád cizích zemí v Praze a od zahraničních fondů. Samotné seškrtání peněz politickým neziskovkám je do dobrý začátek, ale sám o sobě nestačí.

To, co musí v ČR přijít, to je reforma zákonů o neziskovém sektoru. Politické a lobbingové neziskovky, které působí na občany a dokonce i na nezletilé, je potřeba podle americké NGO legislativy postavit mimo zákon. Neziskovky by rovněž měly mít zákaz činnosti na všech stupních českých škol, protože osvěta mládeže musí zůstat v dikci MŠMT a nesmí být přesouvána na bedra neziskovek, které ve většině případů navíc mají financování ze zahraničí. Je otřesné, když potom dítě přijde ze školy a řekne doma, že třída byla v divadle, kde vystupoval Superman s muslimským šátkem, viz. úvodní foto nahoře a fotka je k dispozici na webu Člověka v tísni v galerii fotografií [3].

Neziskovky se nejvíce zaměřují na děti, protože děti nemají zatím vlastní názor a nemohou pracovníkům neziskovek odporovat

Tuhle ohavnost nedávno předvedl Člověk v tísni ve spolupráci s projektem JSNS (Jeden svět na školách) a rodiče si nám potom stěžovali. Je velmi znepokojující, když vám dítě přijde ze školy a začne na mladším bratrovi (7 let) cvičit líbání. Paní z neziskovky, podle slov naší čtenářky, totiž dětem ve škole vyprávěla o genderové rovnosti a o škodlivosti předsudků. Rodiče prý nemají právo dětem říkat, koho smí líbat. Když dítě chce, může prý líbat kamaráda, ale i psa, kočičku, želvu nebo křečka, protože láska je prý transcendentální. Níže můžete vidět reakci Adriany Černé z Člověka v tísni na informace o plánu na seškrtání dotací pro neziskovky.

Několik let varujeme před vlivem neziskového sektoru na rozvrat národního státu v ČR a na rozvrat tradiční rodiny a teprve brutální útok Jaroslava Hutky na prezidenta Miloše Zemana rozpohyboval ledy. Opravdu jsme rádi, že podnět naší redakce z minulého týdne našel ve vládě Andreje Babiše odezvu, ale nesmí zůstat jenom u tohoto, protože koncepčním řešením je pouze reforma NGO sektoru v ČR podle přísných pravidel z USA tak, aby neziskovky v ČR mohly pracovat jen v oblasti charity a sociálních programů na pomoc nemocným a postiženým občanům, zvířatům a ve vybraných oblastech společenského života, který nezasahuje do politiky a do výchovy a vzdělávání mládeže v systému školství, protože to je jeden z nejnebezpečnějších procesů vlivu cizích fondů na změnu chování a myšlení nové české generace.

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ >>