Úzku genetickú príbuznosť moderných ľudí Homo sapiens a neandertálcov, doposiaľ prevažne označovaných za samostatný, starší druh hominidov, s definitívnou platnosťou potvrdilo porovnanie genómu oboch “druhov“. Štúdiu publikoval tím antropológov v Nemecku s tvrdením, že je to absolútna vedecká senzácia. Vo všetkých učebniciach sa totiž píše, že neandertálci boli samostatným druhom, ktorý sa od predchodcov moderných ľudí oddelil už pred pol miliónom rokov. Pripúšťalo sa, že ľudia aj neandertálci sa mohli stretnúť, ale myšlienka, že sme blízki príbuzní alebo dokonca že medzi nami dochádzalo ku „kríženiu“ bola odmietaná. Dokonca i nedávno odhalená zhoda niektorých našich génov s génmi neandertálcov – vyskytuje sa asi u 1 až 4 % európskej, ázijskej a tichomorskej populácie – bola vysvetľovaná iba ako dôsledok existencie dávneho společného predka. Toto všetko sa ale teraz zdá byť prekonané. Skutočnosť, že stále nesieme niektoré rovnaké gény, ukazuje ich užitočnosť aj pre nás. Až do 4 % zhodných génov sa nezdá mnoho, ale je to viac, než sa predpokladalo. Nie je tak správne tvrdiť, že neandertálci totálne vyhynuli. Žijú ďalej v niektorých z nás. Sme oni a oni sú my… Štúdia tak ukazuje prekvapivú skutočnosť, že ľudia a neandertálci sa v minulosti geneticky miešali. Pravekí ľudia žili aj na území mesta Bojnice, ktoré sú vzácnym náleziskom tajomného sveta neandertálcov. V Prepoštskej jaskyni (dnes Múzeum praveku) boli objavené bohaté stopy po ich pravekom živote. Neandertálski lovci, ktorí tu žili, zanechali po sebe bohaté dôkazy v podobe kostí ulovených pravekých zvierat i tisíce kamenných nástrojov, ktoré si vedeli dômyselne zhotoviť. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.