Neandertálci neboli neohrabaní a hlúpi, dokázali loviť vtáky a pravdepodobne ich aj chovali. Potvrdzuje to výskum vedcov v neandertálské jaskyni na Gibraltári (juh Španielska). Až donedávna bol chov a lov vtákov považovaný za správanie spájané výhradne s Homo sapiens sapiens, teda človekom rozumným. Niektorí antropológovia ho dokonca považujú za jeden z určujúcich rysov vývoja moderného človeka. Neandertálci boli považovaní za príliš neohrabaných, aby boli schopní loviť vtáky. Nové výskumy ale tieto teórie prinajmenšom spochybňujú. Skupina vedcov objavila, že neandertálci nielenže lovili predchodcu dnešných holubov, ale pokúšali sa ich aj chovať. Divoká forma holuba domáceho – holub skalný, obýval Európu už pred viac ako 67 tisíc rokmi, zodpovedajú tomu aspoň nálezy skamenelých kostí tohto vtáka na našom kontinente. Počas skúmania viac ako 1700 týchto kostí vedci objavili stopy po ohni, ľudských zuboch a primitívnych nástrojoch. Časť z kostí tiež niesla dvojaké sfarbenie, ktoré je podľa vedcov typické pre úpravu na ohni. Akým spôsobom neandertálci vtáky lovili, jasné nie je. Vie sa, že napríklad kozorožce dokázali neandertálci loviť na skalných rímsach, je teda možné, že podobnú techniku dokázali uplatniť i u holubov. Vedci predpokladajú, že neandertálci vedeli používať nástrahy i klietky a pre lov používali siete vyrobené z trávy. Pravekí ľudia žili aj na území mesta Bojnice, ktoré sú vzácnym náleziskom tajomného sveta neandertálcov. V Prepoštskej jaskyni (dnes Múzeum praveku) boli objavené bohaté stopy po pravekom živote. Neandertálski lovci, ktorí tu žili, zanechali po sebe dôkazy v podobe mnohých kostí ulovených pravekých zvierat i tisíce kamenných nástrojov, ktoré si vedeli dômyselne zhotoviť. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.