Neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, potvrzuje Marakešské prohlášení podepsané evropskými ministry v rámci tzv. Rabatského procesu. V prohlášení se mluví o “podpoře rozvojových výhod migrace” a když to viděl maďarský ministr, doslova se zděsil a odmítl dokument podepsat, na rozdíl od českého ministra vnitra. Kandidát za ČSSD na ministra zahraničí chce přijímat migranty! Takže je vymalováno?

Neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, potvrzuje Marakešské prohlášení podepsané evropskými ministry v rámci tzv. Rabatského procesu. V prohlášení se mluví o “podpoře rozvojových výhod migrace” a když to viděl maďarský ministr, doslova se zděsil a odmítl dokument podepsat, na rozdíl od českého ministra vnitra. Kandidát za ČSSD na ministra zahraničí chce přijímat migranty! Takže je vymalováno?

Vrcholní představitelé EU už velmi dlouho zcela jasně deklarují, že to myslí s přerozdělováním uprchlíků v Evropě smrtelně vážně. Už minulý rok pronesla Angela Merkel zásadní výrok, který mi utkvěl v paměti, když pronesla lakonické konstatování, že neexistuje něco jako členství země v EU bez povinnosti solidarity s přerozdělováním migrantů. Solidarita tedy nebude dobrovolná, ale tvrdě povinná. Proto už dlouhou dobu upozorňuji v článcích a také na Svobodném vysílači CS, že migrace je základním pilířem neomarxistické agendy Evropské unie a každá země, která nevystoupí z EU, se bude muset podílet na přerozdělování a přijímání migrantů, a to jak z arabských zemí, tak hlavně i z Afriky. Země, které nebudou chtít migraci akceptovat, nastoupí cestu vedoucí k odchodu z Evropské unie. A právě z tohoto důvodu vyplývají procesy, které se budou snažit v České republice takovému Czexitu zabránit.

Řečnické pódium v marocké Marakeši, kde proběhla konference afrických a evropských zemí o řízení migrace.

Českými médii v posledních dnech otřásá skandál a informace o tzv. Marakešské smlouvě. Abych to uvedl na pravou míru, nejedná se o smlouvu, ale o závěrečné prohlášení ministrů zemí EU a Afriky k problematice neřízené migrace. Toto prohlášení je součástí tzv. Rabatského procesu, který navozuje spolupráci mezi evropskými a africkými zeměmi ve věci migrace a tzv. přeshraniční spolupráce celních a pasových úřadů.

Začátkem tohoto měsíce proběhla v marocké Marakeši už 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji na jejímž závěru bylo podepsáno právě zmíněné prohlášení ministrů. Dokument je bohužel utajovaný, na veřejnost se dostaly pouze rešerše a obrysy tohoto prohlášení, jediný validní dokument je na webových stránkách marockého ministerstva kultury a komunikací, ze kterého přinášíme o kus níže opis a překlad. Sami si domyslete rozsah a důsledky toho, co bylo vlastně v Marakeši podepsáno. Ještě předtím si ale přečtěte, co napsal [1] marocký server Morocco World News v předstihu už 10. dubna:

5. května se uskuteční 5. výroční euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji v okresním městě Marrakeš

Marocké ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce uvedlo v pondělí prohlášení, že tato akce spojuje ministry a představitele na vysoké úrovni z Evropské unie a Afriky, aby “přehodnotili dialog a definovali své priority na období 2018-2020”. Toto prohlášení dodává, že konference je součástí politických závazků partnerských zemí ze severní, západní a střední Afriky a Evropy z roku 2006 za účelem vybudování komplexního, koordinovaného a vyváženého přístupu k řízení migrace.

Na této konferenci na vysoké úrovni, která je podporována současným předsednictvím v Rabatu, bude přijata víceletá programová spolupráce, Marakéšská deklarace a akční plán. Tento nový program rozšíří současný strategický rámec Římského programu tím, že stanoví politické pokyny pro nadcházející roky a způsoby jejich provádění. Mezi klíčové iniciativy akčního plánu patří podpora přínosů migrace v oblasti rozvoje a zároveň řešení hlavních příčin nedovolené migrace a fenoménu vysídlených osob; podpora legální migrace a mobility; posílení ochrany a azylu; jakož i boj proti nelegální migraci, pašování a obchodování s lidmi.

“Každá partnerská země procesu Rabatu, která se účastní ministerské konference, se může zavázat k podpoře jednoho nebo více akcí v akčním plánu v Marrakeši. Sekretariát z Rabatského procesu, který provozuje Mezinárodní centrum pro rozvoj migrační politiky, si všímá veškerých závazků a podpoří jejich realizaci podle zjištěných potřeb,” uvedlo marocké ministerstvo.

Konference umisťuje Rabatský proces do globálního rámce migrace, aby posílil svou úlohu při sledování provádění společného akčního plánu Valletta (VAPP) a zajistil dodržování závazků přijatých partnery v procesu Rabatu na summitu ve Vallettě v roce 2015 o migraci. Konference navíc podporuje dodržování principů solidarity, partnerství a společné odpovědnosti účastníků při společném řízení migračních otázek při plném respektování lidských práv.

10. duben 2018

Tolik tedy informace z 10. dubna z marockého serveru Morocco World News. Když se podíváme na obsah výše uvedeného textu, nikde se tam nepíše o zastavení migrace, o vracení uprchlíků, o boji s pašeráky lidí. V textu se píše pouze o spolupráci Afriky a zemí EU na řízení migrace. Tohle slovíčko je největší kulišárnou proti “volyčům” (ne, to není gramatický překlep), jak už dlouho na Aeronetu upozorňujeme a varujeme. Evropské unii nikdy nešlo o zastavení migrace, ale pouze o její řízení. Co si pod tím máte představit?

No zkrátka to, že EU nechce, aby migrace byla davová a chaotická, která paralyzuje pořádkové složky státu, ale aby byla kontrolována a migranti aby byli rozmisťování po celé Evropě jako vagony s uhlím na nádraží. Tam, kde budou mít v dané zemi málo migrantů, tam proces řízené migrace nasune více “kousků”. Tam, kde bude přeplněno, se migranti vezmou a přesunou do jiné země EU, kde mají kvóty pod stavem naplnění. A když se tedy podíváme, co níže napsalo [2] marocké ministerstvo kultury a komunikací o samotném průběhu konference v Marakeši, musí nám být jasno.

Španělský ministr vnitra chválí plodnou spolupráci s Marokem v boji proti nelegální imigraci

Španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido v sobotu ocenil plodnou spolupráci mezi svou zemí a Marokem v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. “Poděkoval jsem svému marockému protějšku za úsilí Maroka a za práci, kterou děláme společně, abychom zabránili ztrátám na životech ve Středomoří,” řekl novinářům po rozhovorech s marockým ministrem vnitra Abdelouafi Laftitem na okraj 5. Evropsko-africké ministerské konference o migraci a rozvoji, která se konala v Marrakeši.

“Jsme si vědomi tohoto úsilí, zmínili jsme se o něm a podnikáme opatření k posílení našich mechanismů v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, a zejména k záchraně lidských životů a předcházení ztrátám na životech v západním Středomoří,” dodal. Španělsko je jednou ze zemí, které se podílely na založení Rabatského procesu, připomněl, přičemž zdůraznil význam dodržování zásad solidarity, sdílené odpovědnosti a lidských práv v migračních otázkách. “Jsme si vědomi toho, že migrační tlak na Maroko je vyšší než předtím kvůli rostoucímu počtu migrantů ze střední Afriky a Sahelu,” zdůraznil.

3. květen 2018

Marrakeš: Ministr zahraničí pořádá rozhovory s africkými, evropskými a oficiálními představiteli OSN o otázkách migrace

Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Nasser Bourita uspořádal ve středu v Marrakeši rozhovory s řadou afrických, evropských a OSN úředníků o otázkách migrace na okraj páté konference Evropsko-afrického dialogu o migraci a rozvoji. Bourita se setkal se zvláštním zástupcem OSN pro mezinárodní migraci Louise Arborovou, ministrem africké integrace Burkiny Fasou Paulem Robertem Tiendrebeogem a maďarským ministrem zahraničních věcí a obchodu Peterem Szijarto.

Louise Arborová pro tisk uvedla, že její rozhovory s marockým ministrem se zaměřily na přípravu na nadcházející mezivládní konferenci o přijetí globálního kompaktu pro bezpečnou a řádnou migraci, která by měla být naplánována na prosinec v Maroku. V podobném prohlášení ministr Burkina Faso zdůraznil vynikající vztahy mezi Marokem a jeho zemí a chválil vedení a závazek jeho výsosti krále Mohammeda VI.

2. květen 2018

Euro-africké partnerství v oblasti migrace: “Neexistuje žádná alternativa k dialogu,” říká ministr zahraničí

“Neexistuje žádná alternativa k dialogu” pro euro-africké partnerství v oblasti migrace a rozvoje, řekl marocký ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Nasser Bourita ve středu v Marrakeši. Dialog je jediný způsob, jak podporovat nové standardy mobility, čímž se migrant stane ústředním hráčem v evropsko-africkém prostoru, uvedl Bourita při zahájení 5. euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji. Na obnovené partnerství, které Maroko vyzývá k jeho udržení, se obrací jako na komplementaritu, která otevírá perspektivy pro dva kontinenty, uvedl a poznamenal, že migrace není nevyhnutelná, ale je to globální otázka, společenská, strukturální a je to fakt. “Migrace tu zůstane s námi. Bude i nadále narůstat, při nejhorším nepravidelně, v nejlepším případě bezpečným, řádným a pravidelným způsobem,” zdůraznil ministr.

Evropsko-africký dialog o migraci musí být skutečně předmětem obnoveného partnerství, které umožňuje Evropanům a Afričanům účast na rovnoprávném postoji ve společném vymezení podmínek spolupráce, dodal a poznamenal, že partnerství musí být založeno na mezikontinentální solidaritě. Bourita upozornil na to, že národní migrační a azylovou strategií, kterou Maroko podporuje, je udržitelná integrace migrantů a dodal, že tato politika umožnila zorganizováníi dvou operací legalizace, z nichž poslední se vyznačovala podáním 28 400 žádostí o azyl, z nichž 95% bylo podáno africkými příslušníky afrických zemí. Ministr řekl, že předseda Africké unie Mohammed VI. jako přední představitel Africké unie v otázce migrace navrhl na 30. summitu AU africkou agendu o migraci, která představuje vyvrcholení přístupu, který považuje migraci za páku pro společný rozvoj.

Agenda doporučuje zřízení africké observatoře pro migraci s cílem rozvíjet pozorování a výměnu informací mezi africkými zeměmi a podporovat řízení migračních toků, dodal Bourita. Pátá euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji odstartovala ve středu v Marrakeši za účasti ministrů z více než 50 zemí. Evropsko-africký dialog o migraci a rozvoji (Rabatský proces) je zaměřen na řešení otázek vyplývajících z migračních otázek. Rabatský proces poskytuje rámec pro konzultace a koordinaci; přispívá k řešení problémů spojených s migrací; a podporuje příležitosti pro výměnu a rozvoj.

2. květen 2018

Jak vidíte z textů, v tzv. Rabatském procesu se často zmiňuje tzv. Globální kompakt pro bezpečnou a řádnou migraci. To je pro změnu iniciativa z centrály globalistů v OSN. Iniciativa má přenést proces redistribuce migrantů z celého světa do západních zemí na úrovni procesů OSN, což povyšuje celou problematiku migrantů do děsivých planetárních rozměrů. A je hrozivé, že v Marakeši závěrečnou deklaraci nepodepsal jenom jeden jediný ministr, maďarský ministr zahraničí Peter Szijarto. Všichni ostatní dokument podepsali, včetně českého ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara. Pokud jde o Globální kompakt, ten má vyvrcholit na summitu v Maroku letos v prosinci [3]. Stručné obrysy Globálního kompaktu jsou popisovány takto:

Co s uprchlíky? Popis Globálního kompaktu, plánu OSN na celosvětové řízení migrace.
Globální kompakt pro bezpečnou a řádnou migraci

Tato konference je organizována na základě usnesení Valného shromáždění OSN (UNGA) č. 71/280. Návrhem usnesení schváleným v listopadu 2017 Valné shromáždění znovu potvrzuje své rozhodnutí, že konference bude mít za následek přijetí mezivládně vyjednaného a dohodnutého výsledku s názvem “Globální dohoda o bezpečné, řádné a pravidelné migraci”. Rozsah souboru “Kompakt”, který je zopakován, je definován v příloze Newyorské deklarace pro uprchlíky a migranty (A / RES / 71/1). Text uvádí, že jednání o dohodě budou ukončena do července 2018, jak bylo již dříve schváleno v usnesení č. 71/280 o způsobech přípravného procesu.

Konference bude zahrnovat osm po sobě jdoucích plenárních zasedání a dvou dialogů probíhajících souběžně s plenárními zasedáními. Dialogy budou interaktivní a multiúčastnické a budou se snažit “doložit způsoby a prostředky k podpoře provádění globální dohody”. Témata budou: “Podpora akcí týkajících se závazků Globálního kompaktu pro bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci”; a “Partnerství a inovační iniciativy pro další postup”.

V usnesení o způsobu přípravy schváleném v dubnu 2017 členské státy OSN očekávaly, že mezivládní konference se uskuteční v sídle OSN v New Yorku bezprostředně před zahájením všeobecné debaty 73. zasedání Valného shromáždění OSN v září 2018. V říjnu 2017 vyjádřily Itálie a Maroko zájem o uspořádání konference ve svých zemích. Nabídky byly projednány v rámci neformálních konzultací a schválený návrh usnesení specifikuje, že Maroko bude hostit schůzku od 10. do 11. prosince 2018.

Jak tedy vidíte z těchto dokumentů, do značné míry je už hotovo. Migrace bude, ať chceme nebo nechceme, protože v této chvíli už jde o globální proces, kterému nikdo z české vlády Andreje Babiše nebude chtít zabránit. O tom svědčí i skutečnost, že kandidátem za ČSSD na post ministra zahraničí v nové Babišově vládě je vítač migrantů Miroslav Poche, který v roce 2015 napsal neuvěřitelný odkopávající článek s názvem Neotáčejme se k uprchlíkům zády.

Miroslav Poche (ČSSD) uprostřed v diskusním panelu neziskovky Evropské hodnoty.

Poche uveřejnil svůj názor na blogu iDnes.cz, kde si ho můžete dodnes přečíst, ale udělejte to opravdu rychle, než bude odstraněn. Článek je zde. Pro dokreslení situace si ještě ukážeme, jaký názor na Marakešskou deklaraci má maďarská vláda. Péter Szijjártó uvádí [4] na serveru maďarského ministerstva zahraničí toto:

Prohlášení v Marrákeši by mohlo vést k nové vlně migrace

3. května 2018 15:29

“Prohlášení přijaté v Marrákeši v rámci Rabatského procesu by mohlo vést k nové vlně migrace a z tohoto důvodu se Maďarsko nepřipojilo k politickému prohlášení”, uvedl ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó ve čtvrtek ráno v maďarské televizi M1 v aktuální programu. “Vzhledem k tomu, že prohlášení přijaté na setkání s účastí 31 evropských a 26 afrických zemí se týká skutečnosti, že migrace je pozitivním procesem, který musí být podporován, a proto je třeba otevřít nové migrační kanály, migranty tudíž nelze odlišit podle jejich právního statusu “, vysvětlil.

“Podle tvrzení, které Maďarsko samo odmítlo podpořit, země Evropy podporují postavení afrických zemí. A to je zcela v rozporu s Rabatským procesem, který začal před deseti lety, jehož původním cílem bylo právě využití evropských prostředků na realizaci rozvojových projektů v Africe v zájmu snížení emigrace, “zdůraznil. “Na základě mandátu, který maďarská vláda obdržela od voličů, je jeho výslovnou povinností předkládat své protimigrační stanovisko při každé příležitosti,” uvedl.

Ministr rovněž uvedl, že rozhodnutí rakouské vlády snížit výši rodinných příspěvků vyplácených Maďarům, kteří pracují v Rakousku, ale jejichž děti žijí v Maďarsku, bylo nespravedlivé. “Splňují přesně stejné požadavky na placení daní a příspěvků jako rakouští občané, a proto na základě evropských smluv mají nárok na stejnou úroveň dávek,” uvedl. “V takové situaci musí Evropská komise podniknout kroky a nemůže učinit jiné rozhodnutí, než že rakouská vláda porušuje evropské právo”, uvedl ministr.

V rozhovoru v programu “180 minut” ve čtvrtek ráno Szijjártó kritizoval i výrok přijatý v Marrakeši a citoval komisaře pro migraci Dimitrise Avramopoulose, který jednoznačně řekl: “Migrace musí být podporována, protože zatímco populace v Africe vzrůstá, v Evropě klesá.” Podle ministra to povede k tomu, že Evropa vyřeší své demografické problémy pomocí afrického obyvatelstva. “Naopak, postoj maďarské vlády spočívá v tom, že si musíme sami vyřešit demografické problémy podporou rodin a modernizací systémů odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání,” dodal.

Ve vztahu k rozhodnutí rakouské vlády snížit výši rodinných příspěvků potvrdil stanovisko Maďarska, podle něhož Rakousko porušuje evropské právo. “Všude, kde maďarští občané trpí nespravedlivým zacházením nebo diskriminací, je povinností maďarské vlády, aby proti tomu podniklo kroky”, řekl Szijjártó.

Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničí na konferenci v Marakeši.

Jak sami vidíte, postoj maďarského ministra zahraničí plně rezonuje a opakuje postoje české alterantivy. Pokles porodnosti a nedostatek pracovních sil si musí každá země řešit sama podporou vlastních rodin a podporou školství a vyššího vzdělání, včetně tvrdého postupu vůči nadnárodním bankám a řetězcům, které ze zemí EU vyvádí každý rok obrovské zisky ven, což indukuje v evropských zemích proces globálního chudnutí, nízké mzdy a s tím spojené zadlužování rodin a armády lidí v exekucích.

Je tragédie, že takové politiky, které hájí národní zájmy, si umí zvolit jenom v Maďarsku, ale v ostatních zemích EU to voliči neumí. Problém je v tom, že jde o objektivní proces. Ne, že by si voliči neuměli zvolit v ČR vládu na způsob té maďarské, problém je v tom, že čeští voliči takovou vládu nechtějí, výsledek říjnových voleb v ČR to jasně ukázal a vznikající Babišova vláda ve spolupráci s ČSSD dovede zemi k přijímání migrantů a k akceptaci přerozdělování uprchlíků. Protože kromě SPD žádná politická strana v Poslanecké sněmovně nechce vystupovat z EU. A protože neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, sami si spočítejte závěry tohoto jednosměrného procesu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ >>