Nevzdávejme to! (Z projevu Iniciativy NE základnám ČR, mluvčí Eva Novotná, 24.3.2019 ve 20 hod. v Mostecké ulici Praha)

25. 3. 2019
Stop dvojímu metru při posuzování zločinů!
Kdy se z podílu na zločinech v minulostí vyrovná ODS, KDU-ČSL? Pane Kalousku, paní Němcová? Byla to naše kazetová munice použitá v Jugoslávii?
Podle kterého článku Severoatlantické smlouvy (NATO) byla Jugoslávie bombardována?
Je porušení mezinárodního práva, porušením vlastní smlouvy zločin?

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

248
USNESENÍ
,Poslanecké sněmovny
z 12. schůze 21. dubna 1999
k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s  pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/
Poslanecká sněmovna souhlasí

1. s pozemním tranzitem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice i dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO přes území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;

2. s přistáváním a pobytem vojenských letadel členských států NATO na území České republiky za účelem pozemní podpory, zejména doplňování paliva, konvenční munice a údržby související s přelety těchto letadel přes území České republiky, a to v souvislosti  s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;

3. s pobytem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO na území České republiky nezbytného k zajištění:a) pozemních tranzitů dle bodu 1 tohoto usnesení ab) leteckých tranzitů dle usnesení vlády č. 276 ze dne 2. dubna 1999 v souvislosti s      operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými     v zájmu řešení kosovské krize, jakož i přistáváním a pobytem dle bodu 2 tohoto     usnesení

4. s tím, že body 1, 2 a 3 tohoto usnesení se vztahují i na ozbrojené síly těch států Partnerství pro mír, které se zúčastní operací NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize

v z. Petra Buzková v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Olga Sehnalová v.r.
ověřovatelka Poslanecké sněmovny

12. schůze, 33. hlasování, 21. dubna 1999, 23:06 Vládní návrh na vyslovení souhlasu s tranzity
 

Klub Poslanců A Ano N Ne 0 Nepřihlášen Z Zdržel se M Omluven
ODS 63 59 0 4 0 0
KDU-ČSL 20 18 0 2 0 0
ČSSD 74 50 9 11 4 0
KSČM 24 0 23 1 0 0
US 19 18 0 1 0 0
Celkem 200 145 32 19 4 0

podrobně ZDE

ZDROJ >>