Krapina v severnom Chorvátsku, ktorá je jedným z najvýznamnejších svetových nálezísk neandertálskeho človeka, vydala nové tajomstvo. Našli sa tu doposiaľ najstaršie šperky. Boli vyrobené pred 130 tisíc rokmi, teda dávno pred príchodom moderného človeka do Európy.

Podľa bádateľov sa jedná o osem opracovaných a väčšinou inak neporušených pazúrov, pochádzajúcich aspoň z 3 exemplárov orla morského. Tieto predmety, objavené na mieste spolu s kostrami neandertálcov na konci 19. storočia, ale až nedávno podrobené detailnejšej analýze, nesú známky vrypov a pravidelných zárezov. Urobené boli s najväčšou pravdepodobnosťou z estetických dôvodov. Predpokladá sa, že orlie pazúry mohli byť súčasťou náhrdelníka alebo náramku, spojené povrázkom alebo šľachou zvieraťa. Vedci sa domnievajú, že tieto silné vtáky – orly morské mohli byť neandertálskymi lovcami chytané dokonca živé, čo určite nebolo ľahké a jednoduché. Svedčilo by to o majstrovstve a veľkej zručnosti neandertálcov. O tom, že boli skúsení lovci, vypovedajú aj vzácne nálezy kostí pravekých zvierat na nálezisku v slovenských Bojniciach – v areáli Prepoštskej jaskyne, kde neandertálci taktiež žili (dnešné Múzeum praveku). Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.