Progresivní běloch je gay, který spí s dětmi stejného pohlaví, ale jiné barvy pleti? Největší slovenský deník uveřejnil v jednom čísle hned 3 články propagující a ospravedlňující pedofilii s jasnými průvodními znaky LGBTQ a pro-choice politiky z USA! Na průvody Gay Pride jsme si už jako občané zvykli, teď se bude Overtonovské okno posouvat směrem k akceptaci a legalizaci pedofilie! Dítě si prý může zvolit citový a sexuální vztah ihned po svém narození, stejně jako si může samo určit své pohlaví z nabídky 58 různých pohlaví a symptomatických gender profilů!

Progresivní běloch je gay, který spí s dětmi stejného pohlaví, ale jiné barvy pleti? Největší slovenský deník uveřejnil v jednom čísle hned 3 články propagující a ospravedlňující pedofilii s jasnými průvodními znaky LGBTQ a pro-choice politiky z USA! Na průvody Gay Pride jsme si už jako občané zvykli, teď se bude Overtonovské okno posouvat směrem k akceptaci a legalizaci pedofilie! Dítě si prý může zvolit citový a sexuální vztah ihned po svém narození, stejně jako si může samo určit své pohlaví z nabídky 58 různých pohlaví a symptomatických gender profilů!

Slovenský deník SME, který spadá do vlivového impéria George Sorose a jeho Open Society Foundation a Media Development Investment Fund, o čemž jsme přinesli investigativní článek zde, se dostal do středu mohutného skandálu s propagací pedofilie. Na událost upozornil [1] slovenský poslanec za SMER-SD Ľuboš Blaha, který se v posledních dnes stává terčem útoků a pokusů o kriminalizaci ze strany americké státní moci poté, co upozornil 26. června na bezprecedentní vměšování amerického politického důstojníka z americké ambasády v Bratislavě do procesů rozhodování slovenských delegátů v Radě Evropy, psali jsme o tom zde.

Články vyšly i v tištěné podobě deníku SME.

Americká společnost ESET (sídlo oficiálně stále vede na Slovensku, ale firma přesunula veškerý svůj vývoj a zejména business do USA pod křídla americké dceřiné schránky ESET, LLC pod vedením amerických manažerů) totiž podala na Ľuboše Blahu žalobu [2] za to, že na svém Facebooku psal o tom, že ESET je prý napojený na americké tajné služby, což je informace ruského ministerstva zahraničí z února minulého roku [3].

Žaloba na Ľuboše Blahu je tak rychlou odvetou americké strany za projevy a neúctu k americké státní moci, vůči které se projevuje pohrdavě a s odporem. K útoku na poslance Ľuboše Blahu použili právě ESET kvůli zakrytí původu úderu, i když každému okamžitě dojde, odkud vítr fouká. Jenže právě Ľuboš Blaha v pondělí upozornil na to, co se objevilo na titulní stránce serveru SME a rovněž v tištěných novinách SME.

Kampaň v podobě 3 článků s děsivým leit-motivem a palcovými titulky na hlavní stránce

Tento slovenský deník totiž spustil kampaň za legalizaci a propagaci pedofilie, když hned ráno v pondělí 7. července uveřejnil na titulní straně celkem 3 články propagující pedofilii. První článek [4] je úvodní sloupec autora, který popisuje a vysvětluje situaci, že i člověk s poruchou sexuálního výběru má právo na život bez předsudků. Druhý článek [5] s názvem “Život pedofila” popisuje život jednoho českého muže z jeho vlastního pohledu.

Desmond, 11-letý Američan je hlavním mluvčím Pro-Choice scény v USA, pracuje jako Drag Kid.

Je to de facto ospravedlnění a pokus vykreslit pedofily jako neprávem utlačovanou menšinu, která je nepochopena, přičemž článku vévodí podtitulek, že pedofilie není zneužívání dětí. A třetí článek [6] je potom rozhovor s tímto českým pedofilem, který provozuje zájmovou stránku s cílem všelidové osvěty o pedofilech. Server SME tak přesně okopíroval podobné články z amerických liberálních deníků jako jsou New York Times, Vibe, Vanity Fair a mnohé další, které v poslední době spustily propagaci na podporu pedofilie a pro-choice aktivit malých dětí.

Jak být Progresivním bělochem? V první řadě to znamená umět rozlišovat 58 různých druhů pohlaví

Pokud jste ještě neslyšeli označení “Progresivní běloch”, měli byste to honem rychle napravit. Podle amerických liberální deníků je progresivním bělochem člověk, který odmítá historii své vlastní rasy jako historii útlaku ostatních etnik, odmítá veškeré historické atributy spojené s bílou nadřazeností a plně usiluje o smísení bílé rasy s barevnými rasami, aby se genově obohatil.

Progresivní běloch tyto procesy podporuje i u svých dětí, u kterých usiluje o pro-choice výchovu, která spočívá v tom, že dítě si může zvolit nejen své pohlaví, ale může se emocionálně a sexuálně vyhranit, vymezit a realizovat v libovolném věku s jakýmkoliv partnerem, bez ohledu na jeho věk, rasu, nebo pohlaví. Dokonalým progresivním bělochem je podle LGBTQ komunity zámožný běloch, který je gay, spí s dětmi stejného pohlaví, ale odlišné pleti. Jinými slovy, pokud jste homosexuální pedofil, který je na nezletilé černochy nebo Asiaty, potom jste progresivní běloch.

Papež František a malé dítě, které cítí přítomnost démona.

Václav Klaus ml. v nedávném rozhovoru mluvil o tom, že Trikolora odmítá liberální pohledy na rodinu, a že prý neexistuje nějakých 27 druhů pohlaví, ale jenom dvě, muž a žena. V této věci se ovšem Václav Klaus ml. brutálně mýlí, protože oficiálně existuje 58 různých pohlaví, které definují pohlaví podle liberálního koncepčního modelu symptomatických gender profilů, seznam uvedla [7] americká televize ABC již v roce 2014 a nikdo z vás takový seznam asi neviděl a neslyšel o něm, nicméně americké nemocnice a psychiatři již seznam využívají a existují tlaky na jeho oficiální uznání Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Seznam 58 symptomatických pohlaví
 • Agender
 • Androgyne
 • Androgynous
 • Bigender
 • Cis
 • Cisgender
 • Cis Female
 • Cis Male
 • Cis Man
 • Cis Woman
 • Cisgender Female
 • Cisgender Male
 • Cisgender Man
 • Cisgender Woman
 • Female to Male
 • FTM
 • Gender Fluid
 • Gender Nonconforming
 • Gender Questioning
 • Gender Variant
 • Genderqueer
 • Intersex
 • Male to Female
 • MTF
 • Neither
 • Neutrois
 • Non-binary
 • Other
 • Pangender
 • Trans
 • Trans*
 • Trans Female
 • Trans* Female
 • Trans Male
 • Trans* Male
 • Trans Man
 • Trans* Man
 • Trans Person
 • Trans* Person
 • Trans Woman
 • Trans* Woman
 • Transfeminine
 • Transgender
 • Transgender Female
 • Transgender Male
 • Transgender Man
 • Transgender Person
 • Transgender Woman
 • Transmasculine
 • Transsexual
 • Transsexual Female
 • Transsexual Male
 • Transsexual Man
 • Transsexual Person
 • Transsexual Woman
 • Two-Spirit
Singularita vyrve člověka z uhlovodíkové biologické nádoby a přenese jeho mysl do kybernetického rozhraní

Samotná pedofilie je potom označovaná jako součást těchto skupin, kdy nestačí určení pohlaví, ale je potřeba určit symptomatický profil genderové základny jedince, protože jeho tělo a jeho mysl nejsou totožné s pohlavím, které bylo biologickému nosiči uděleno na binární úrovni. Je to neuvěřitelné, ale sami na těchto popisech vidíte, že globalisté de facto popisují lidské tělo jako schránku, nosič, která nese vědomí a toto vědomí je součástí několika entit, které se dělí o jednu schránku a definují symptomatický gender.

Evoluce lidstva do singularity.

Z tohoto důvodu globalisté usilují o singularitu a přenesení vědomí člověka do stroje, protože stroj nebude mít žádné biologicky narostlé pohlaví, ale půjde o kybernetický systém, v první fází v podobě Androida, tedy mechanické tělo, pouze mozek v nádobě bude biologický pro udržení vědomí. Po zvládnutí kvantového computingu bude vědomí přeneseno do neurální sítě na křemíkové bázi a android platforma již nebude potřeba a vznikne čistý kybernetický organismus bez organických prvků.

Děti si mají určovat pohlaví a sexuální vztahy samy ihned po narození, pedofilie je jejich právo v rámci svobodné liberální volby “Pro-Choice”

Propagace pedofilie logicky následuje po dokončení úspěšné propagace homosexuality. Průvody homosexuálů už nikoho nepřekvapují, propagace homosexuality je dokonce už i v ČR hluboce zakořeněná, v čele propagace je dokonce Česká televize s jednotlivými redaktory, takže tento proces je dokončen. Logicky tak bude následovat posun Overtonovského okna ještě dál, bude nastoupena cesta propagace a akceptace pedofilie. Začíná to v USA tím, že dětem je dovoleno, aby se převlékaly za druhé pohlaví, aby si děti osvojily život v roli tzv. Drag Queens, tedy transvestitů. Druhým stupněm je přešití pohlaví chirurgickým zákrokem. Přinesli jsme o těchto dětech šokující video zde. Jen pro silné žaludky!

Desmond, produkt liberální politiky.

Sami vidíte, že největší slovenský deník se neboji na katolicky a křesťansky velmi silném Slovensku zaútočit proti tradiční rodině hned 3 články s propagací pedofilie, což je americká pro-choice taktika, kdy dítě si má samo určit, kdy chce zahájit sexuální život, s kým jej chce zahájit a jak. Rodiče do toho nesmí mluvit, a pokud to dítěti zakazují, potom malý americký transvestita Desmond v uvedeném videu svým dětským vrstevníkům vzkazuje, že mají vyměnit své rodiče za nové.

Ve chvíli, kdy se dítě obrátí proti svým rodičům, proti otci a matce, ve chvíli, kdy muž není k rozeznání od ženy, v takovém okamžiku dochází k naplnění proroctví Sibyly z jejího řeckého Orákula, kde v projektoru spatřila svět, který je zaplaven lidmi se žlutou kůží a šikmýma očima (Věk Číny) a spatřila města, ve kterých syn nenávidí otce a dcera nenávidí matku. Spatřila odrostlé děti, kde dívka se podobala muži a odrostlý syn se podobal ženě. Spatřila jejich obcování mezi sebou za pobaveného dohledu nevlastních rodičů s divnýma očima.

Sibyla spatřila v projektoru děsivé scény… z naší současnosti? Satanova synagoga stojí za všemi těmito procesy likvidace Svaté trojice

Sibyla v Orákulu spatřila projekci plánu tzv. Satanovy synagogy, kdy potomek Boha bude zprzněn a sveden na cestu ďábla. Tento proces Satanovy synagogy se nazývá “globalizace” a jedním z hlavních nástrojů globalizace je liberalismus, který se snaží rozbít Svatou trojici (Trinity), která je tvořena Mužem, Ženou a jejich plodem spojení, Dítětem!

V Bibli je svatá trojice židy (resp. židokřesťany -> kalech) úmyslně v moderních dějinách a zrádně pokroucena na Otce, Syna a Ducha svatého. Všichni tři jsou mužského pokolení, proti Kristu, ale to je samozřejmě kalech, židovská lež. Svatá trojice Trinity je tajemstvím života, která drží a chrání zázrak stvoření, kterého může dosáhnout jen muž a žena. Není divu, že církev a Vatikán byl zkorumpován a posednut ďáblem již před mnoha staletími, není divu, že Bible byla tolikrát překrucována a redigována. Útok proti tradiční rodině je útokem světového sionismu proti Svaté trojici, proti svazku muže, ženy a jejich plodu.

Gay Pride průvody. Tam to všechno před 20 lety začalo.

Globalizace se snaží zničit národy, které vyrostly pod Kristem, a toto zničení nebude realizováno tanky, vojsky, ani bombami, ale procesy na vyšších prioritách, procesy ve školství, v medicíně, v médiích, v politice. Postupně budou z rodin muže a ženy vytvořeni škůdci společnosti, vlastní děti se obrátí proti rodičům, jak bylo spatřeno v projekci Sibyly.

Rodiče nebudou smět dětem jít příkladem a zakazovat jim chování, zakazovat jim sexuální praktiky s dospělými, protože takové zákazy budou nezákonné, zpátečnické a v rozporu se správným chováním převychovaného a progresivního bělocha. Posun Overtona již začal, bylo nakročeno k legalizaci pedofilie za použití stejných argumentů, jaké byly používány v dobách legalizace a přijímání homosexuality v médiích. Však oni jsou také lidé a také mají svá práva, říkali nám v televizích před 20 lety. Stačila jedna generace a je vymalováno. Na Slovensku, jak se zdá, se nezakecají. Tam běží děsivé globalizační procesy tak rychle, až z toho přechází zrak.

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ >>