Srstnatý mamut predstavoval najväčšiu lovenú korisť pravekého človeka na území Bojníc. Bol to obor medzi zvieratami o výške 3,5-4 m a hmotnosti 5-7 ton, s hrúbkou kože 1-2 cm. Živil sa výlučne rastlinnou potravou, a to hlavne lesnými rastlinami. Potravu si trhal a podával dlhým chobotom do tlamy, kde ju drvil medzi silnými stoličkami (2 stoličky mal v hornej čeľusti a 2 v dolnej, každá stolička mala veľkosť dnešnej krabice na topánky!). Zuby mamutov boli úplne rovnaké ako u dnešných slonov a mamuty ich tiež používali rovnakým spôsobom. Po niekoľkých rokoch každodenného používania sa stoličky opotrebovali a boli nahradené (vytlačené) novými stoličkami. Počas života si mamut takto vymenil chrup až 6-krát. Keď však stratil poslednú, v poradí šiestu sadu stoličiek, bol spravidla odsúdený na smrť hladom, nakoľko už nebol schopný prijímať potravu v dostatočnom množstve. Malý mamutík sa narodil po značne dlhom období tehotenstva, trvajúcom takmer dva roky. O mláďatá sa zrejme staralo celé stádo až do doby, kedy boli celkom samostatné, t.j. do veku 10 rokov (vtedy mladý jedinec dosiahol pohlavnú dospelosť). Priemerne sa mamuty dožívali dlhého veku 60-80 rokov (neandertálci iba 30-40 rokov). Napriek značnej veľkosti, ktorú dosahovali v dospelosti, neboli nebezpečné ani útočné zvieratá. Práve naopak, ich najväčším nebezpečenstvom bol človek – lovec a zo zvieracej ríše divé svorky vlkov. Zaujímavé sú aj mamutie kly – veľmi silné, s dĺžkou 3-4 m a hmotnosťou 60-70 kg. Kly sú vlastne predĺžené predné zuby – rezáky, ktoré rastú počas celého života. Tvorí ich hlavne dentín – zubovina, ktorá sa ukladá vo vrstvách. Jedna vrstva je hrubá zvyčajne 6 milimetrov, čo je prírastok za jeden rok. V letných mesiacoch bol vzhľadom na dobrý prísun potravy prírastok zuboviny väčší, v zimných mesiacoch menší. Mamuty používali kly k rôznemu účelu – na vyhrabávanie rastlinnej potravy spod snehu, k vzájomným súbojom, zastrašeniu predátorov ako aj na upútanie samíc v čase párenia. Na nájdených kloch boli vo svete objavené sploštené časti, ktoré vedú k domnienke, že mamuty boli pravo- alebo ľavo- klové, tak ako sme my dnes praváci alebo ľaváci. Mamuty žili na našej planéte Zem značne dlhý čas (vymreli približne pred 10-tisíc rokmi, čo je z pohľadu histórie nedávno). Prečo vyhynuli? Sú 2 teórie: ľudia ich začali loviť v príliš veľkom množstve (teda ich z prírody „vyjedli“) alebo nastali na planéte také prudké zmeny klimatických podmienok, že sa im mamuty nedokázali prispôsobiť. Neandertálci – lovci mamutov obývali územie mesta Bojnice dlhé tisícky rokov. V Prepoštskej jaskyni (dnes Múzeum praveku) boli objavené vzácne kosti pravekých mamutov. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.