Uchazeči o střední školy mohou během testů jíst a pít, z učebny je ale nepustí

Poslední měsíc zbývá do termínu obávaných přijímacích zkoušek na střední školy. Ty už nejsou plně v kompetenci škol, ale rozhoduje o nich z velké části ministerstvo školství, potažmo Cermat. Tedy aspoň o těch, které se konají do maturitních oborů. Se změnou zadavatele testů se objevují také nová, centrálně daná pravidla. A s nimi zmatky a dezinformace kolem průběhu a organizace přijímacího řízení ve všech jeho částech. Co všechno by měli uchazeči vědět, než zasednou ke zkušebním testům?

1. Kolik testů se vlastně píše a který je nejdůležitější?

Kdo si podá přihlášku do dvou maturitních oborů, ten píše jednotné přijímací testy Cermatu z češtiny a matematiky dvakrát. Výhodou je, že se do hodnocení započítá vždy ten lepší výsledek. Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny ministerstvo školství. V prvním termínu vykoná uchazeč zkoušku ve škole, kterou uvede v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí pro druhou školu či obor v pořadí.

Jednotné testy se netýkají uchazečů, kteří se hlásí na maturitní obor s talentovou zkouškou nebo na konzervatoř. Nevyhnou se jim však ti, kdo se chystají na sportovní gymnázium. Ačkoli také procházejí talentovkami, k jednotným přijímačkám musí.

Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat vlastní školní zkoušku. V takovém případě vykonávají uchazeči zkoušky na jedné škole ve dvou dnech. Nikterak vzácná tak nemusí být situace, kdy musí žák psát testy čtyřikrát v různých dnech – dvakrát jednotné testy Cermatu a dvakrát školní testy, pokud se na jím vybraných školách píší.

Uchazeče obvykle zajímá, která ze zkoušek je důležitější. Platí, že testy Cermatu mají navrch. Výsledek jednotné zkoušky se totiž na celkovém hodnocení uchazeče podílí minimálně šedesáti procenty. V případě gymnázií se sportovní přípravou nejméně čtyřiceti procenty. Zbylou část bodů může tvořit školní část, přičemž nemusí jít jen o hodnocení psaných testů. Škola může zvolit jako kritérium třeba ústní pohovor nebo hodnocení prospěchu či žákovských olympiád.

2. Jak konkrétně budou přijímačky probíhat? Dá se opisovat?

Ve škole budou žáci rozděleni do učeben. Učitelé je rozesadí tak, aby seděli v lavicích po jednom a nemohli opisovat. Zkouška začne úvodní administrací, při které dozor rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové archy pro zápis odpovědí. Každý uchazeč by si měl zkontrolovat, jestli je na záznamovém archu uvedeno jeho jméno a evidenční číslo. Poté, co všichni uchazeči budou mít svoji zkušební dokumentaci a zadávající učitel přečte pravidla pro konání jednotné zkoušky, začnou žáci řešit úlohy. Nestanoví-li ředitel školy jinak, v průběhu zkoušky není možné opustit učebnu.

Po uplynutí časového limitu zadávající učitel, který po celou dobu na průběh zkoušky dohlíží, vybere vyplněné záznamové archy. Tím pro uchazeče první zkouška končí a následuje přestávka před testem z druhého předmětu.

3. Mohou mít žáci u zkoušky mobil, hodinky nebo třeba pití? 

ZDROJ >>