V Německu se kvůli Dublinu IV rozpadá vládní koalice CDU a CSU, Horst Seehofer chce od 1. července vracet migranty z hranic bez ohledu na to, jestli Rada EU koncem června odhlasuje reformu Dublinu. Vadí mu kamiony, které vozí do Německa migranty z tranzitních zemí, mezi nimi je i Česko! Bavorsko zvažuje i hraniční kontroly pro všechny kamiony!

V Německu se kvůli Dublinu IV rozpadá vládní koalice CDU a CSU, Horst Seehofer chce od 1. července vracet migranty z hranic bez ohledu na to, jestli Rada EU koncem června odhlasuje reformu Dublinu. Vadí mu kamiony, které vozí do Německa migranty z tranzitních zemí, mezi nimi je i Česko!

V Německu naplno propukla vládní krize, která má mnoho společného se zasedáním Rady ministrů EU v Lucemburku před 2 týdny, o kterém jsme přinesli článek [1]. Na této radě totiž 7 zemí EU odmítlo podpořit reformu Dublinského protokolu a vyslaly tak jasný signál, že odpor proti centrálně řízenému přerozdělování migrantů v EU už není zanedbatelný a je velmi pravděpodobné, že i kdyby byl Dublin IV na konci června během vrcholného summitu představitelů zemí EU schválen, dopadne to nakonec stejně jako v roce 2015, kdy jednotlivé země nebudou usnesení o přerozdělování naplňovat a celá věc skončí znovu u Evropského soudu, kde už nyní leží žaloba na 3 členské země, Polsko, Českou republiku a Maďarsko. Podle Horsta Seehofer, šéfa CSU, je za současnou situaci zodpovědná Angela Merkel, která postavila svůj plán na Dublinu IV, který prý přichází pozdě a neřeší hlavní věc, tzv. sekundární pohyb, sekundární migraci.

Horst Seehofer, šéf CSU a Angela Merkel, šéfka CDU.

Sekundární pohyb je newspeakový výraz, který označuje situaci, kdy migrant dostane v neatraktivní členské zemi EU azyl a právo pobytu, ale jakmile má dokumenty a doklady, sbalí si kufry a vyrazí do Německa, do Francie nebo do Švédska, což jsou migraci země zaslíbené, především s ohledem na nejvyšší sociální dávky a benefity, které dalece přesahují sociální systémy v ostatních zemích EU. Reforma Dublinu totiž sekundární migraci vůbec fakticky neřeší a v Bavorsku panuje v poslední době obrovská obava, že po schválení Dublinu dojde k nastartování vnitro-unijní migrace nedozírného rozsahu, takže se vlastně nic nezmění, Bavorsko bude nadále zaplaveno migranty, ale už nepůjde o nelegální migranty, ale o legální azylanty, kteří do Německa přijedou z jiné členské země EU.

Seehofer dal Merkelové ultimátum do konce června, aby prohlasovala v EU Dublin IV, jinak…

Horst Seehofer proto před několika dny přišel s radikálním oznámením, že pokud nebude koncem června schválen Dublin IV na Radě předsedů vlád na summitu EU, potom začne Bavorsko vracet ze svých hranic všechny migranty, kteří přijedou a ukáže se, že už jsou registrováni v jiné členské zemi EU [2]. Horst Seehofer dal Angele Merkel čas do konce června, aby dosáhla odhlasování Dublinu [3], jinak začne Bavorsko jednat samo.

Jenže s tím nesouhlasí Angela Merkel, která chce, aby toto vracení schválila Evropská unie v rámci reformy Dublinu. Reforma Dublinu je pro mnoho zemí neprůchozí, protože obsahuje povinné přerozdělování migrantů, s čímž některé země nesouhlasí. Vzniká tak začarovaný kruh a právě Horst Seehofer pochopil, že Angela Merkel je ve slabé pozici a Dublin IV se může stát jejím politickým hrobem. Poslední informace zemské policie z Bavorska totiž dávají Seehoferovi do ruky silnou munici.

Pro migranty v Německu je Angela Merkel “Mutti”, otevřela jim v roce 2015 brány Německa. Dnes se jí může zhroutit koalice i vláda.

Bavorská policie již od počátku dubna tohoto roku zaregistrovala nebývale vysoký počet kamionů přijíždějících do země z tzv. tranzitních zemí, které přivážejí do Bavorska migranty. To by snad nikoho ani nepřekvapilo, ale problém je v tom, že v mnoha případech už nejde o nelegální migranty, ale o azylanty, kteří mají registraci v jiné zemi EU, jenže své doklady a dokumenty zahodí, zničí je, hodí do potoka, nebo prostě do popelnice a odcestují do Bavorska, kde se vydávají za čerstvé migranty, kteří nemají azyl. Police však podle otisků prstů snadno zjistí z evropských databází, že migranti již jsou registrováni jinde, jenže nastává paradoxní situace nedozírné absurdity, která je opravdu možná jenom v Evropské unii. K čemu dochází?

Na celém území EU dochází k “sekundárnímu pohybu” migrantů v masovém měřítku, burcuje Seehofer v Berlíně. Nejvíce to odnáší Bavorsko

Protože migranti zahodí své doklady o azylu v jiné zemi EU, tak tím se dostávají na začátek celého azylového kolotoče, protože Německo nejprve musí ověřit jejich identitu. To je v Německu velmi komplikované, protože samotný otisk prstu není dokladem totožnosti podle německých zákonů a pro vydání dokumentů musí osoba předložit jiné platné doklady totožnosti. Ty ovšem migranti nemají, takže Německo podle současných zákonů nemůže takového člověka deportovat, protože se jedná o nedokumentovaného migranta, a tací nesmí být deportováni do doby, než proběhne azylové řízení. A je úplně jedno, že migranti v jiné zemi EU již azyl dostali, ale protože se k němu nehlásí, popírají ho a nemají u sebe doklady, konči tací migranti v náruči německého azylového systému. To je síla, že?

Trojka migračních vítačů: Horst Seehofer (CSU), Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD).

Schůzka ministrů vnitra v Lucemburku totiž ukázala, že Dublin IV nemá podporu tranzitních zemí, ani některých vstupních zemí, takže Horst Seehofer se rozhodl jednat na vlastní pěst, bez ohledu na hlasování v EU. Tím se de facto ze Seehofera stává volný radikál a element, který má podobný náboj a rétoriku jako Sebastian Kurz.

Seehofer totiž jako jeden z mála vrcholných německých politiků konečně pochopil, že objektivnímu procesu globalizace a bourání staré Evropy nejde zabránit, Evropská unie nedokáže řešit migraci společně, protože migrace je něco, co má bezprostřední dopad na kultury národů zemí EU, a to je něco, kde Evropská unie tvrdě narazila. A pokud nezmění kurz, povede to k rozpadu Evropské unie. Je to objektivní proces bourání starého a budování nového v rámci Evropy. Proto dochází k brutální změně rétoriky Horsta Seehofera, protože pochopil, že Dublin IV nic nevyřeší, pouze zlegalizuje vnitro-unijní migraci pro lidi ze třetích zemí, tzv. sekundární pohyb.

Mezi tranzitní země migrantů patří i Česká republika, ale co se stane ve chvíli, kdy Bavorsko začne vracet kamiony?

Česká republika je typickou tranzitní zemí, kde nikdo z migrantů nechce zůstávat, protože sociální systém zdaleka nenabízí migrantům takové benefity jaké dostávají ve Francii nebo v Německu. To ovšem nelze považovat za pojistku proti migraci do ČR, protože Dublin IV počítá se strukturálními fondy EU na integraci migrantů, což v překladu znamená, že EU bude sypat peníze v prvních letech do integračních projektů v těch zemích, které nejsou pro migranty až tak přitažlivé.

Dublin IV proto řeší pouze jednu část rovnice, jak udělat z nelegálních migrantů legální a jak a kam je přerozdělovat. Neřeší ale sekundární pohyb migrantů poté, co získají azyl a registrace v chudších evropských zemích. Bavorsko je nejlepším příkladem toho, jak funguje tato sekundární migrace. Zatímco do cele EU přišlo tento rok mnohem méně migrantů než v roce 2015, do Bavorska proudí trvale vysoké počty migrantů. Není to žádná záhada, je to zkrátka tím, že migranti, kteří dostali azyly v jiných zemích EU, se počátkem léta vydali za lepším živobytím do Německa.

Rodina migrantů na letišti ve Frankfurtu.

Nově se tak může už od července stát, že Bavorsko začne ze svých hranic vracet do Česka kamiony s migranty a ti obratem skončí v českých uprchlických zařízeních. Bez dokladů je ale jiná země EU nepřijme, i když v ní mohou být registrováni. Ten proces prověřování zkrátka začne znovu, protože pokud se někdo nehlásí ke svému azylu, potom by musel proběhnout v absurdním případě i soud, který by musel potvrdit, že migrant má azyl už někde jinde, a tudíž nemá právo na azyl v ČR. Jenže ani soud nemůže v době Schengenu nařídit migrantům, aby zůstali v zemi EU, kde nechtějí být. To je paradox, že?

Takže, co je platné, že dostanou azyl někde v Horní Dolní, když první co udělají po získání azylu, je divoký úprk směrem do Německa a dalších zemí. Tam se přistěhují do ghetta, přihlásí se k pobytu, to jim ani zabránit nikdo nemůže a muslimská obec se o ně postará. Jenže muslimské obce dotuje německá vláda. Prašť jako uhoď. Migranti nepřišli do Evropy, aby dřeli bídu na českých sociálních dávkách ve výši 132,- EUR měsíčně životního minima na jednu dospělou osobu bez dítěte. Proto je jasné, že pokud někdo bude chtít udržet migranty v zemích jako je ČR, kde normální lidé sotva přežívají z běžných dávek, bude muset Evropská unie migranty štědře dotovat a platit, aby neopouštěli své azylové země.

V celé Evropě existují jen dva scénáře migrace a vypadá to, že Dublin IV je vlastně mrtvý ještě před svým schválením

Migrace v EU nemá žádné řešení, pouze povede ke dvěma možným scénářům. Buď dojde k mohutné sekundární migraci uvnitř EU, takže se nic nezmění, anebo nastane systém mohutných dotací migrantů a přerozdělování takovým způsobem, aby měli dostatečné finanční pokrytí v zemích svých azylů, aby z nich neodcházeli a bylo tak zabráněno sekundárnímu pohybu migrantů v EU. V takovém případě vznikne z migrantů novodobá šlechta, která bude pobírat obrovské finanční částky, zatímco místní obyvatelstvo bude v potu tváře rýt svými ústy v zemi. Ne, že by s tím čeští občané neměli zkušenosti, viz. sociální dávky pro jisté etnikum v České republice, ale to je nic ve srovnání s tím, jaké peníze budou muset být vynaloženy na udržení migrantů v zemích azylu. Dublin IV možná spadne pod stůl, možná ne, možná bude schválen, ale sekundární pohyb zdaleka nebude vyřešen.

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ >>