VIDEO: Frontex uvolnil výbušné záběry z dronu, které zachycují pašování migrantů z Afriky do Itálie! Migranti jsou na moři překládáni z lodí pašeráků na malé čluny, aby mohli být deklarováni jako trosečníci podle námořního práva! Neziskové lodě je poté znovu naloží, ale už jako nebohé migranty, kteří ztroskotali na nefunkčních motorových člunech ve Středozemním moři! Video potvrzuje to, o čem Aeronet píše již od roku 2015! Žádní uprchlíci, ale pašovaní ekonomičtí migranti!

VIDEO: Frontex uvolnil výbušné záběry z dronu, které zachycují pašování migrantů z Afriky do Itálie! Migranti jsou na moři překládáni z lodí pašeráků na malé čluny, aby mohli být deklarováni jako trosečníci podle námořního práva! Neziskové lodě je poté znovu naloží, ale už jako nebohé migranty, kteří ztroskotali na nefunkčních motorových člunech ve Středozemním moři! Video potvrzuje to, o čem Aeronet píše již od roku 2015! Žádní uprchlíci, ale pašovaní ekonomičtí migranti!

Evropská pohraniční stráž Frontex uveřejnila dne 24. června 2019 na svých webových stránkách video pořízené z bezpilotního dronu nad Středozemním mořem, které zachycuje naživo proces pašování migráčků do Evropy. Systém je natolik propracovaný, až se z toho tají dech. Bezpilotní dron Frontexu totiž zachytil na otevřeném moři podezřelý rybářský člun na vlečení sítí, který ovšem místo sítí na ryby za sebou vlekl dlouhý a prázdný člun [1]. Loď se pohybovala sem a tam, kličkovala, kroužila, ale de facto se nikam nepohybovala, vypadalo to, že na něco nebo na někoho čeká. A po určité chvíli se začaly dít věci.

Rybářská loď vleče prázdný člun.

Z podpalubí rybářského člunu začali vylézat černoši z Afriky, desítky a desítky migrantů, celkem jich Frontex napočítal 81 a všichni si přelezli z rybářské lodě do vratkého motorového člunu. Poté došlo k odpoutání člunu a rybářská loď odplula. Co nastalo poté, to už video Frontexu neukazuje, ale naopak to potvrzují jiné údaje. Podle těchto informací právě tímto způsobem dopravila německá kapitánka neziskové lodi Sea-Watch 3 celkem 40 migrantů na italský ostrov Lampedusa a italská pobřežní stráž ji zatkla a uvrhla do domácího vězení. Italské úřady proto udeřily na evropský Frontex, aby uveřejnil a odtajnil materiály o pašování migrantů ve Středozemním moři, aby bylo prokázáno, že neziskové organizace se podílejí na pašování osob.

Migranty je potřeba dopravit do Evropy jako “trosečníky”, aby se na ně vztahovalo mezinárodní námořní právo, tvrdí italská vláda a odhaluje šokující systém pašování

Video Frontexu však ukazuje jenom polovinu pravdy, více si Frontex publikovat neodvážil. Italská vláda vysvětlila před několika dny na tiskové konferenci způsob, jakým neziskové organizace spolupracují s profesionálními pašeráky na moři. A video Frontexu to z poloviny potvrzuje. Proč z poloviny? Protože na videu chybí druhá polovina příběhu. Italská vláda celý proces popisuje takto: Pašeráci lidí mají mezinárodní zastřešení. Peníze, které poskytuje Evropská unie a také nadnárodní soukromé fondy, jsou používány na pašování migrantů do Evropy.

Pašeráci na libyjském pobřeží naloží migranty z Afriky do podpalubí rybářských člunů. Ty potom odrazí od břehů Libye a doplují k italským břehům na vzdálenost okolo 12 námořních mil od pobřeží, tedy na hranici výsostných vod Itálie. Frontex úmyslně ve videu rozostřil GPS souřadnice, aby nevyšlo najevo, jak blízko italského pobřeží proces překládky probíhá. To by totiž italskou veřejnost vyděsilo.

Migranti přelézají na člun.

V této oblasti potom rybářská loď čeká a patroluje na potvrzení a radiový kontakt neziskové záchranářské lodě. Jakmile je přes zakódovanou vysílačku potvrzeno vyzvednutí migrantů, začne proces vykládky migrantů z podpalubí rybářského trowleru do připraveného motorového člunu, který rybářská loď vleče za sebou od břehů Afriky. Migranti si nalezou do člunu a rybářský člun odpluje a ponechá migranty zdánlivě jako svému osudu. Jenže, to není pravda.

Co už video Frontex raději neukazuje, to je druhá část příběhu. Po několika hodinách dorazí pro migranty velká loď neziskové organizace, která je tzv. “zachrání” a vytáhne z člunu. Neziskovka rádiem nahlásí “záchranu” trosečníků na otevřeném moři a doplní zprávu informací o rozbitém motoru na člunu. Ten je opravdu po příjezdu neziskové lodě zničen, do palivové nádrže obvykle jeden z pověřených lidí nasype cukr nebo jinou látku a motor se tím zničí. Jindy se vypustí nádrž na palivo a řekne se úřadům v Itálii, že došlo palivo na otevřeném moři.

Právní klička v mezinárodním námořním právu umožňuje neomezený příliv migrantů do EU, bije na poplach italská vláda

Tím se podle mezinárodního námořního práva z migrantů na člunu stávají trosečníci, je to právní klička, kterou už několik let neziskovky používají. Jedná se totiž o mezinárodně uznávané ustanovení, že kdokoliv se vydá na otevřené moře a není najednou schopen se dostat zpátky k pobřeží vlastními silami, stává se trosečníkem. Pokud by migranti byli pašeráky dovezeni z pobřeží Libye až na pobřeží Lampedusy nebo kontinentální Itálie, potom by se jednalo o tzv. “nelegální” migranty, na které by se nevztahovaly žádné ochranné statusy.

Migranti jsou ponecháni na moři v člunu, rybářská loď odplouvá.

Jenže, pokud jsou pašovaní migráčci na otevřeném moři nejprve přeloženi na vratký motorový člun a ten potom jako přestane fungovat, tak v tom okamžiku se z nelegálních pašovaných migrantů stávají trosečníci, kteří mají právo na záchranu a odvoz do nejbližšího přístavu. No, a protože migranti jsou na hranici výsostných vod Itálie, nejbližší přístav je logicky v Itálii, a to znamená v EU.

Jakmile jsou migranti “zachráněni” na moři neziskovou lodí,  vztahují se na migranty veškeré mezinárodní ochranné záruky, jejichž signatářem je právě také Itálie. Migranti se tedy dostanou do Itálie, a protože nemají žádné cestovní doklady, které zničili, spálili, anebo je dokonce nikdy ani neměli, tak Itálie prostě na ně pohlíží jako na běžence a uprchlíky, kteří ihned v přístavu žádají o azyl v Evropské unii.

Frontex musel s pravdou ven na nátlak italské vlády, ale na webu Frontexu se opět jenom mlží a vina se svaluje jen na pašeráky z Afriky, o nadnárodních fondech, o neziskovkách a jejich lodích, které hrají hlavní roli, ani slovo

Obvykle udávají místo svého původu v nějaké nestabilní africké zemi, kde probíhají ozbrojené střety, kmenové nepokoje apod. To samo o sobě potom stačí k udělení azylu. Pokud by se však tito migranti dostali do Itálie na palubě pašerácké rybářské lodi, nárok na azyl by neměli, byli by prostě jenom nelegální migranti. Pašeráci tak na moři vyrábějí z ekonomických migrantů trosečníky, které podle mezinárodního námořního práva musí nejbližší loď zachránit a dopravit do nejbližšího přístavu. A přesně to se děje. Bohužel, tuto skutečnost již video Frontexu raději neukazuje.

Překládka migrantů z velké rybářské lodi do malého člunu.

Samotný Frontex na svém webu uvedl k videu text, který rovněž říká jen polovinu pravdy a úplně vynechává informace italské vlády o tom, jak pašeráci na moři spolupracují s neziskovkami a vyrábějí tzv. trosečníky. Frontex na webu [2] uvádí toto:

Minulý týden letoun Frontexu zjistil podezřelý rybářský trawler, který táhl za sebou menší člun. Ten byl prázdný, ale něco přesto upoutalo pozornost odborníků agentury. Frontex několik hodin pozoroval loď a na palubě se najednou začali objevovat lidé. Pašerák seskočil z lodě na člun a povzbudil skupinu migrantů, aby ho následovali. 
 
Když všech 81 migrantů nastoupilo na menší loď, mateřská loď se oddělila a začala se plavit na jih, zatímco malý člun začal směřovat na italský ostrov Lampedusa. To byl jasný příklad „mateřské lodi“, kterou zločinci používali k přepravě velké skupiny migrantů přes moře směrem k cíli, než je vyložili na menší loď.
 
Letadlo Frontexu a dron po dobu několika hodin sledovaly rybářský trawler a loď s migranty, varovaly italské a maltské úřady a EUNAVFOR. Italské národní koordinační centrum zahájilo komplexní operaci, která zahrnovala italskou Guardia di Finanza a Guardia Costiera. Italské orgány zatkly sedm podezřelých pašeráků a chytily i rybářský trawler. 

Většina migrantů pocházela z Bangladéše, Maroka a Libye. Většina z nich neměla na sobě záchranné vesty, když pašeráci nechali lidi uprostřed moře. 

Italské orgány případ vyšetřují.

Německá kapitánka neziskové lodě prorazila italskou námořní blokádu a vyložila na Lampeduse celkem 40 migrantů, které naložila za podivných okolností na moři, italská vláda tvrdí, že od pašeráků

V těchto dnech otřásá médii v Itálii kauza německé neziskové lodě Sea-Watch 3, jejíž německá kapitánka Carola Rackete byla zatčena za vysazení 40 migrantů ze své lodi na italském ostrově Lampedusa, jenže Carola Rackete argumentuje mezinárodním námořním právem a italské soudy jí opravdu daly za pravdu, soudce Alessandro Vella ji propustil z domácího vězení [3], její uvěznění prý bylo neoprávněné, protože pouze provedla záchranu trosečníků na moři. Italská vláda se ale nevzdává a rozhodnutí soudce propustit Carolu Rackete z domácího vězení nijak nezastaví trestní stíhání kapitánky za tzv. napomáhání nelegální migraci.

Carola Rackete, kapitánka Sea-Watch 3

Itálie před několika týdny vyhlásila námořní blokádu všem neziskovým lodím, jenže Carola Racket blokádu prolomila s odkazem na mezinárodní námořní právo, které nařizuje kapitánům záchranu trosečníků a lidí v nouzi na otevřeném moři. Na lodě, které vezou trosečníky, se tudíž námořní blokáda nesmí vztahovat, domnívá se nejen Carola Rackete, ale za pravdu jí dávají i odborníci na mezinárodní právo. Itálie by dokonce mohla čelit mezinárodním sankcím za to, že brání vplutí lodím, které zachránily na volném moři trosečníky. To jsou paradoxy, že?

Italská vláda se může postavit třeba na hlavu, ale neziskovky, které mají za zády globalisty a sionistické banky v importu migrantů do Itálie nezastaví. To by Matteo Salvini musel začít potápět lodě neziskovek, a na to nemá koule

Celý systém je nastavený naprosto dokonale. Marakéšská deklarace jednou provždy rozhodla, že žádná nelegální migrace již nebude, bude jenom migrace legální. A přesně toto je jeden ze způsobů, jak z nelegálních ekonomických migrantů udělat na otevřeném moři trosečníky. Stačí k tomu vysílačka, rybářský člun, motorový člun a pytlík s cukrem nebo prasklá hadička pro přívod paliva, případně prázdná nádrž. Existuje mnoho způsobů, jak z funkčního motorového člunu udělat nefunkční a tím pádem ze všech pasažérů v člunu rázem udělat trosečníky.

Carola Rackete po zatčení italskou policií.

Italská vláda se snaží zastavit příliv migrantů z Afriky, ale proti tomu stojí nejen neziskovky a sionistické fondy, které jim sypou peníze, ale stojí proti tomu i italská justice. Nepřipomíná vám to něco? V Česku soudy vrací majetky dědicům po Henleinovcích, Ústavní soud povoluje diskriminaci ruských hostů v ostravském hotelu a v Itálii soudy osvobozují neziskovkáře, kteří spolupracují s pašeráky přímo na otevřeném moři.

Justice je “nosatá” nejen v ČR, ale v celém západním světě. Vláda Donalda Trumpa se může snažit zastavit migraci do USA všemi způsoby a dekrety, ale američtí soudci dekrety Trumpovi ruší a ruší. Italská vláda se snaží zastavit migraci do Itálie, ale italští soudci námořní blokády a příkazy vlády ruší. Dvě různé země, ale stejný proces. Migrace je řízena sionistickými globalisty a žádná národní vláda nebo národní elita nemá nárok na zastavení těchto migračních procesů. Likvidace Evropy je objektivní a globální proces.

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ >>