VIDEO: Plavčík z Dubí promluvil, šokující detaily o cikánském rasovém útoku vyplouvají na povrch. Otec cikánského dítěte v hospodě, jeho dítě na bazénu bez dozoru! Plavčíkovi dokonce málem ukradli telefon, když si ho na okamžik odložil, aby uklidnil situaci! Neziskovka Romea spustila v neděli dezinformační lživou kampaň, snahou je obvinit maminku napadeného bílého dítěte, že prý incident a rvačku začala ona!

VIDEO: Plavčík z Dubí promluvil, šokující detaily o cikánském rasovém útoku vyplouvají na povrch. Otec cikánského dítěte v hospodě, jeho dítě na bazénu bez dozoru! Plavčíkovi dokonce málem ukradli telefon, když si ho na okamžik odložil, aby uklidnil situaci! Neziskovka Romea spustila v neděli dezinformační lživou kampaň, snahou je obvinit maminku napadeného bílého dítěte, že prý incident a rvačku začala ona!

Již v pátečním pořadu na Svobodném vysílači CS jsem podrobně vysvětloval, proč událost z bazénu v Dubí má politický přesah a proč bude vyvíjena snaha vykreslit událost dvěma různými pohledy. Dnes se to potvrdilo. Nezisková organizace Romea přišla s reportáží, kde romská svědkyně s rozmazaným obličejem vypovídá, že incident zahájila maminka bílého dítěte tím, že romského chlapečka odtrhla od vlastního syna.

Pokud jste kauzu v Dubí nezaregistrovali, potom ve zkratce jde o to, že romský chlapec, bez dozoru otce, který odešel do místní hospody, začal v dětském brouzdališti na místním bazénu v Dubí topit bílého chlapce. I když se jedná o brouzdaliště, pro malé děti jsou tyto bazény např. v USA úplně zakázány, protože představují vysoké bezpečnostní riziko tzv. “mělkého utonutí”. Malému dítěti stačí k utopení pár centimetrů vody v okamžiku, kdy dítě v brouzdališti upadne dozadu na hlavu a ztratí vědomí.

Napadený muž, který se zastal maminky topeného dítěte.

Brouzdaliště mají příliš málo vody na to, aby ztlumila případný pád člověka nebo dítěte. Vzhledem k tomu, že brouzdaliště mají charakter ne tak ostře sledovaného vodního prostoru, představují obrovské riziko pro utonutí pro malé děti, pokud během hry a pobíhání v brouzdališti upadnou a narazí hlavou o dno brouzdaliště. V Dubí došlo v polovině týdnu k vyeskalování dlouhodobě neřešené situace, která skončila surovým zmlácením bílého muže sedmi cikánskými muži [1], kteří narychlo přispěchali na bazén. K incidentu došlo tak, že maminka bílého dítěte zaregistrovala hrozivý obraz v brouzdališti: cikánské dítě přidrželo pod vodní hladinou v brouzdališti jejího syna. Bylo to prý z legrace, jak dlouho vydrží pod vodou, zaznělo podle svědků ihned po incidentu, ještě předtím, než došlo k potyčce. Dětská hra v brouzdališti se tak rázem mohla změnit v tragédii.

Co napadáš našeho kluka?

Matka bílého dítěte pohotově vystartovala, odtrhla romského chlapce od jejího syna, který vykašlával vodu. Když to spatřila romská žena, vystartovala do brouzdaliště a napadla maminku bílého chlapce slovy: “Co napadáš našeho kluka?”. Matka bílého dítěte měla zato, že jde o matku cikánského chlapce a pustila se s ní do ostré debaty. Jenže to ještě netušila, že cikánská žena vůbec není matkou ani příbuznou cikánského chlapce a označení “náš kluk” znamenal “kluk z našeho etnika”.

Tuto skutečnost totiž odhalil plavčík, který poskytl médiím unikátní rozhovor a svědectví, k čemu ve skutečnosti došlo. Nikdo totiž podle jeho slov nevěděl, čí je to dítě, odkud se ten cikánský chlapec vzal? Nevěděla to ani dotyčná cikánská žena. Plavčík se snažil zjistit, čí je to chlapec, ale marně. Teprve až po nějaké chvíli přišel z místní hospody jeho otec. Nechal kluka na bazénu bez dozoru a ten v brouzdališti zkoušel, jak dlouho vydrží bez dechu pod vodou jedno gadžovské bílé dítě. Dubí je kraj svérázný, chvilku nedáváte pozor a už abyste chystali bílou rakev pro své dítě.

Snímek z incidentu, napadený muž na lavičce.

Cikánská žena však stupňovala na maminku bílého dítěte své slovní a později i fyzické útoky. Nadávky rasového rozměru doplnilo tahání a škubání vlasů, rány pěstmi. Na pomoc bílé ženě proto přiběhl mladý  bílý muž a pokusil se bílou ženu a její dítě chránit. Tím ovšem spustil na úrovni genetické signalizace obranný mechanismus romského etnika. Sedm cikánů se pustilo do mlácení tohoto bílého muže a plavčík situaci už nezvládal a rychle volal městskou polici. Do konfliktu se snažil vstoupit a uklidnit celý incident, takže si odložil telefon a chtěl šarvátku ukončit, ale když viděl, co se spustilo, raději do toho už nezasahoval. Když se však otočil, jedna z místních žen (plavčík neuvedl, jestli šlo o cikánku) najednou držela v ruce jeho telefon. Prostě snaha o čórku, využití situace, když plavčík chtěl uklidnit rvačku, zřejmě jiná cikánská žena se mu pokusila “štípnout” odložený mobilní telefon. Dubí, to je životní styl. Žít Dubí, nikoliv Žít Brno, tam je nuda.

Romea zahájila dezinformační kampaň, sehnala romskou svědkyni, která vypovídá úplně jinak, než desítky dalších očitých svědků

Neziskovka Romea proto dnes spustila dezinformační kampaň, jejímž cílem je označit za původce konfliktu a celé rvačky maminku, která chránila své dítě před utopením. RomeaTV natočila rozhovor [2] s jakousi romskou ženou, která tvrdí, že prý cikánské dítě nikoho netopilo, jenom prý cákalo vodu na bílé dítě. Bílá žena prý cikánské dítě odhodila v brouzdališti. Žádná rvačka tam prý nebyla, žádných 7 cikánských mužů, jenom dva muži a hlavně spousta místních bílých mužů. Ostatní cikánští muži prý jenom stáli okolo rvačky a dívali se.

Jenže její svědectví je v ostrém rozporu s výpovědí plavčíka z videa výše. To prostě znamená, že buď lže plavčík, anebo lže cikánská žena, která poskytla RomeaTV rozhovor. Na bazénu byli desítky svědků, kteří shodně potvrzují první verzi, kterou popisuje plavčík. Svědectví cikánské ženy je tak podle všeho čistě účelové a je to zjevná snaha zabránit tomu, aby útočníci byli obviněni z rasově motivovaného útoku proti bílé ženě a bílému muži. To by totiž vrhlo špatné světlo hlavně na Romeu, která v Dubí čerpá několik neziskových grantů Vlády ČR na program integrace sociálních menšin. A jsme doma!

Znovu se tak ukazuje, že parazitický neziskový sektor nemá problém zakrývat svoji neschopnost a selhání dotačních programů pro integrační programy, když cikánští obyvatelé terorizují a mlátí bílé spoluobčany v Dubí. Dotace pro Romeu tak pozbývají jakýchkoliv efektů a výsledků, takže právě Romea a podobné organizace by měly v navrhovaném plánu ministryně financí Aleny Schillerové přijít o státní dotace a příspěvky na programy neziskovek, které negenerují žádné výsledky.

Kauza Dubí pouze ukazuje, že hlavní vinu nese Romea a další romské neziskovky v ČR. Romea totiž na uklidnění situace v Dubí z let 2014 a 2015 čerpá od státu hned několik dotačních rámců na integraci Romů a uklidnění rizikových lokalit, mezi které je Dubí zařazeno od listopadu 2014. Jestliže v Dubí bublá pod pokličku obrovská nenávist a ta potom vybuchuje na bazénu v podobě brutálního útoku na bílého muže, potom zodpovědnost padá především na neziskový sektor, který je za to placen, aby situaci předcházel.

Parazitické neziskovky od roku 1993 podojily český stát už o více jak 35 miliard korun a výsledek je nulová integrace romského etnika do české majoritní společnosti. Naopak, český občan je učen k tomu, aby se přizpůsoboval romskému obyvatelstvu

Právě neziskovky jako Romea jsou největšími parazity na státním rozpočtu ČR. Od roku 1993 dostaly romské neziskové organizace v ČR v úhrnu přes 35 miliard korun. Poslední obrovskou dotací pro cikánské neziskovky byl výkup prasečáku v Letech na Písecku za téměř půl miliardy korun, přičemž z neznámých důvodů vyšlo na povrch, že peníze od států nepůjdou na odkup prasečáku přímo, tedy na účet masokombinátu AGPI, který prasečák provozoval, ale skrze prostředníka, Muzeum rómské kultury, které potom teprve firmu AGPI vyplatí. Článek jsme přinesli zde.

Proč asi nejde platba přímo? Zkuste přemýšlet a zapojit mozkové buňky. To, co se děje v České republice s penězi daňových poplatníků, to by ve vyspělých krajinách skončilo u tribunálů a v Číně na popravišti. Česko ale snese fšecko. Jenom dodejme, že odkup prasečáku schválil bývalý ministr kultury za KDU-ČSL, Daniel Herman, který neblaze proslul svými projevy na Sudetoněmeckých slavnostech v Norimberku a v Augsburgu.

Napadený muž a napadená maminka topeného dítěte.

Peníze je třeba poskytovat jen těm neziskovkám, které prokazatelně pomáhají potřebným lidem, ne parazitům přisátým na bradavky státní dojné krávy. S neziskovým sektorem je třeba tvrdě zatočit a nastavit mu přísná pravidla a mantinely, protože neziskový status si musí neziskovky zasloužit. Taktéž je možné uvažovat o skandinávském modelu, kde nevládní organizace platí defaultně úmyslně vysoké daně, až 95% z každého daru, ale na konci roku stát daně odpustí až na nulu, pokud kontrola prokáže, že neziskovka splnila za uplynulý rok veřejnou a státem požadovanou objednávku. Neziskovky, které neplní veřejnou práci a zakázku, nemají nárok na neziskové financování. Pokud tedy na konci roku se zjistí, že neziskovka neodvedla svoji práci, veškeré peníze od dárců jsou jí zdaněny až 95%.

Jediným řešením je reforma neziskového sektoru v ČR!

Stejně tak je potřeba si všímat toho, že ve většině zemí mají nevládní organizace nad sebou státní dozor, který sleduje, zda-li neziskovka v průběhu roku vykazuje činnost za účelem, k jakému byla založena. V Česku se velmi často stává, že neziskovka vykazuje aktivitu jen ve výročních zprávách, ale v praxi žádnou aktivitu negeneruje. Peníze na programy však čerpají pravidelně, ale výsledkem je nulová efektivita a dokonce v některých případech i zhoršení situace, jako právě vidíme na mezilidských vztazích v Dubí.

Brutální útok 7 cikánů v Dubí na bílého muže, který se zastal bílé maminky za to, že chránila své dítě před utopením ze strany nevychovaného cikánského dítěte, které se v inkriminované době pohybovalo v bazénu bez dozoru rodiče, který mezitím nasával alkoholické nápoje v místní hospodě, je jasným vzkazem vládě Andreje Babiše, aby připravila takovou reformu neziskového sektoru, která odřeže od financování veškeré parazitické neziskovky, které mají na starosti etnickou integraci rómské minority v ČR a přesměruje peníze těm neziskovkám, které skutečně pomáhají, jako jsou charity, hospice a pečovatelské domy pro staré a nepohyblivé občany.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj úvodního videa: iDnes.cz [3]

ZDROJ >>