VIDEO: Skandál na základní škole v Dánsku, který vyplaval na veřejnost! Učitelka ve spolupráci s pracovnicí neziskovky učila děti ve třídě muslimským modlitbám, správnému modlení a pobízela děti, aby volaly “Alláhu Akbar” a mlátily hlavami o podlahu! Za projektem stojí nadnárodní neziskovka AIESEC, která tyto indoktrinační praktiky kryje příběhem o “poznávání kultur” očima dětí a mládeže, která ještě nemá předsudky! Neziskovka působí i v České republice a pokud vám to děti neřeknou samy, nikdy se nedozvíte, co jim neziskovky tlačí ve školách do hlav za vašimi zády!

VIDEO: Skandál na základní škole v Dánsku, který vyplaval na veřejnost! Učitelka ve spolupráci s pracovnicí neziskovky učila děti ve třídě muslimským modlitbám, správnému modlení a pobízela děti, aby volaly “Alláhu Akbar” a mlátily hlavami o podlahu! Za projektem stojí nadnárodní neziskovka AIESEC, která tyto indoktrinační praktiky kryje příběhem o “poznávání kultur” očima dětí a mládeže, která ještě nemá předsudky! Neziskovka působí i v České republice a pokud vám to děti neřeknou samy, nikdy se nedozvíte, co jim neziskovky tlačí ve školách do hlav za vašimi zády!

Dánská média žijí novým skandálem, který probublal na veřejnost po více jak půl roce a všichni se teď ptají, jak k tomu vlastně mohlo dojít. Minulý rok v listopadu proběhlo na základní škole Thyregod School ve městě Velje k návštěvě pracovnice nadnárodní neziskové organizace AIESEC k prezentaci muslimského modlení v jedné ze tříd této školy. Učitelka si s sebou přivedla muslimského chlapce oblečeného v tradičním bílém oblečení a třídní učitelka spolu s pracovnicí AIESECu, která vše natáčela kamerou, začala děti ve třídě indoktrinovat, jak se správně mají modlit k Alláhovi [1].

Výuka modlení k Alláhovi v dánské škole.

Mladý černošský chlapec v muslimském oblečení předvádí na koberečku ostatním dětem, jak se praktikuje modlení a pracovnice AIESECu zpoza kamery povzbuzuje děti, aby provolávaly zvolání “Alláhu Akbar”. Nahrávka, která měla původně sloužit jen pro interní účely AIESECu jako instrukční materiál pro nové pracovníky neziskovky, se po více jak půl roce dostala na veřejnost a již od včerejšího dne otřásá dánskými médii a diskusemi na sociálních sítích.

Instruktorka z neziskovky povzbuzovala děti k vyvolávání šahády

Jak totiž ukazují informace z dánských médií, rodiče nebyly o činnosti neziskovky AIESEC na škole nijak informováni, kromě vágní informace z počátku školního roku, že AIESEC bude na škole děti seznamovat v rámci osvětového programu se světovými kulturami. Rodiče s tímto vágním oznámením neměli problém. Jenže uniklé video všechno změnilo, protože záběry odhalují, jakým šokujícím způsobem pracovnice AIESECu za kamerou spolupracuje s třídní učitelkou v indoktrinaci školáků ve třídě. Zároveň na videu je vidět, že děti považují tuto výuku za jakousi hru a zábavu, protože děti ještě tyto souvislosti nechápou.

Muslimský chlapec předvádí modlení.

Ředitel školy Gert Hougaard nyní čelí zdrcující kritice a rodiče požadují jeho odvolání z funkce. Ten se ovšem brání, že video pouze zachycuje jednu z hodin výuky v rámci projektu “Know Your Life” (Poznej svůj život), který zastřešuje nadnárodní neziskovka AIESEC a podobný program běží i na českých školách, přinesli jsme o tom před časem článek zde.

Zatímco rodiče jsou v práci, učitelky spolu s pracovnicemi z neziskovek indoktrinují vaše děti k podpoře islámu a vyučují je praktikování modliteb a vzvolávání šahády. Tady navíc existuje jedno z velkých nebezpečí. V islámu (stejně jako v judaismu) jsou chlapci dospělí ve 13 letech a dívky dokonce už ve 12 letech. Sňatky v islámu se dokonce mohou u dívek uzavírat již ve věku 7 let. Existuje totiž reálná obava, že natočené video mělo ještě jeden skrytý význam.

Propagace křesťanství v arabské škole v Rijádu by znamenala trest smrti. Globalisté jedou tvrdě podle Kalergiho učebnice Pan-Evropy

Pracovnice neziskovky zpoza kamery totiž děti povzbuzuje, aby několikrát za sebou zvolaly “Alláhu Akbar”, jenže v islámu platí, že pokud jedinec třikrát po sobě zvolá šahádu, oficiálně tím přijme Korán a stává se konvertitou. Šaháda sama o sobě obsahuje tři části, zvolání Alláhu Akbar a dále konstatování, že není jiného Boha na Zemi než Alláha a poslední částí je výrok, že Mohamed je Alláhův prorok.

Samotná konverze není v islámu nijak precizně stanovena a jak upozorňují i některé pozorovatelské agentury sledující extrémismus a teroristické skupiny, konvertité v Islámském státu prováděli konverzi na videích obyčejným a třikrát zopakovaným zvoláním “Alláhu Akbar” bez žádných dalších výroků. Z tohoto potom vyplývá určitá obava, že natočené video za pár let může být použito jako důkaz, že děti ve třídě konvertovaly k islámu poté, co třikrát po sobě, na výzvu a popud učitelky a pracovnice AIESECu, zvolaly část šahády, tedy “Alláhu Akbar”, Bůh je veliký.

Modlení na koberci.

Zkuste si představit, jestli by v opačném gardu něco podobného bylo možné v Saúdské Arábii, kde by žena např. z křesťanské misie přišla do školy učit arabské děti k odříkávání Otčenáše a Zdrávas a předváděla by jim, jak se správně pokřižovat. Křesťanství je v Saúdské Arábii zakázané a za propagaci křesťanství hrozí obvinění z odpadlictví od islámu, za což je v Saúdské Arábii trest smrti.

Nasunování islámu do Evropy s sebou nese i školní indoktrinaci a výuky islámských modliteb a liturgií. Když jsme před časem přinesli zmíněný článek o programu Edison na českých školách, v rámci něhož AIESEC propaguje cizí kultury a náboženství, varovali jsme před tím, že výuka arabských znaků na školní tabuli ve škole v Sezimově Ústí je opravdu na hraně únosnosti. No vidíte,  uběhlo dva a půl roku od té chvíle a děti v Dánsku se již učí rovnou modlit k Alláhovi a vzvolávat šahádu.

5 pilířů Kalergiho Pan-Evropy se plně shoduje se současnou politikou EU

Všechny tyto procesy zajišťují přitom neziskovky napojené na centrálu globalistů, tzn. na instituce OSN a především UNICEF. AIESEC jako nadnárodní neziskovka se sídlem v Montrealu v Kanadě, která má své kořeny i v Československu, protože v roce 1944 neziskovku ve Švédsku spoluzakládal i Jaroslav Zich, v té době československý občan. Hlavním cílem neziskovky je Kalergiho teze míru dosaženého sjednocením všech kultur a národu do jednoho společného nadnárodního celku. Robert von Coudenhove-Kalergi ve své knize Pan-Europa z počátku 20. let minulého století jako první uvedl teorii, že válkám půjde zabránit následujícími kroky:

  • Zrušením státních hranic národních zemí
  • Zrušením národních měn a jejich nahrazením společnou měnou
  • Zrušením sociálních nerovností mezi národy skrze přerozdělování
  • Promícháním všech světových kultur v Evropě a vytvořením multikulturních manželství
  • Osvětou celosvětového společenství ve školství odproštěného od nacionalismu a vlastenectví
Učitelka jde příkladem, na projektoru je palestinská vlajka.

Těchto pět hlavních pilířů Kalergiho knižního bestselleru je dnes tvrdě prosazováno jak Evropskou unií, tak i neziskovými organizacemi. Evropská unie se přesně a do důsledku snaží naplnit realizaci těchto 5 pilířů Kalergiho vize Pan-Evropy a z tohoto samotného principu vidíte, že Evropská unie je nereformovatelná, protože aby bylo možné ji reformovat, musela by se Evropská unie vzdát prosazování všech 5 zmíněných Kalergiho pilířů Pan-Evropy. Jenže, tím by vznikl paradox. Pokud by reforma spočívala v odstranění těchto 5 pilířů, vůbec by už nešlo o reformu, ale o likvidaci Evropské unie.

Islám do Evropy nenasunují Arabové, ani arabské neziskovky, ani to nejsou Arabové, kdo prosazují zákony v evropských zemích na ochranu migrantů. Je to někdo úplně jiný…

Je potřeba si uvědomit, že myšlenka Schengenu a volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu nevznikla jen tak náhodou nad šálkem kávy někde v kavárně, ale je to hlavní podmínka projektu Nového světového řádu, kdy celou planetu už nebudou řídit národní vlády jednotlivých států sdružených v OSN, ale veškerým řízením a mocí budou disponovat nadnárodní korporace v rukách Světového židovstva.

Proto si všimněte, že největší globální světové firmy, od Googlu, přes Facebook, po Apple a všechny banky vlastní Židé a členové světového sionistického společenství. A kdokoliv chce získat podíl, třeba i jenom malý kousíček na moci, musí přijmout kabalu (skrze zástěru a zednářský rit) anebo halachu (skrze slib ochrany Izraele u Zdi nářků v Jeruzalémě s nasazenou jarmulkou na hlavě).

Celá třída na zemi… i s šílenou učitelkou.

Není divu, že Václav Havel hned v dubnu 1990 navštívil Jeruzalém [3] a nasadil si jarmulku na hlavu u Zdi nářků. Bylo to nezbytné pro jeho pozdější zasvěcení o procesech likvidace Československa, rozdělení federace, rozbití průmyslu a pěstování nenávisti ve Václavu Havlovi k českému národu, což se projevilo v kauze prodeje Lucerny a je to zachyceno na filmovém záznamu, kde se Václav Havel s obrovskou záští naštval a začal plivat na český národ, video jsme přinesli zde. Zatímco lidé chodí do práce, tak jejich děti jsou indoktrinovány k uctívání Alláha a pracovnice z neziskovek pobízejí děti k tomu, aby vyvolávaly šahádu.

Děti považují modlení za hru a velkou legraci.

Tyto procesy byly zahájeny nikoliv ve chvíli, kdy začala migrační krize, ale již v roce 1990 v okamžiku, kdy v České republice byla Václavem Havlem na jeho pokyn a žádost znovu povolena činnost zednářských lóží, Rotary klubů a činnost Římského klubu, což jsou všechno sionistické organizace pod kuratelou Domu Sion, které komunisté měli na indexu jako zakázané a národu nebezpečné subjekty v ČSSR. Nejsou to Arabové, kdo financují migraci, neziskovky vítající migranty a lodě, které přiváží do Evropy muslimy. Jsou to nadnárodní fondy, trusty a think-tanky kontrolované sionisty. Jsou to židé, kteří řídí migraci a import islámu do Evropy.

A abychom byli přesní, jsou to jejich peníze, jejich zdroje a jejich zákonodárci v evropských zemích, které financují dovoz migrantů a poskytují jim ochranu v zákonech evropských zemích. Ty zákony na povel sionistů schvalují poskoci židů, tzv. šábesgójové. Největší hrozba všech národů, protože jsou to zrádci, kteří se zavázali k likvidaci vlastních národů. Podívejte se na úvodní video na začátku tohoto článku, kam až došla Evropa. Tohle chtějí udělat z vašich dětí.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Podpora rodiny čtenářů Aeronetu rozhoduje

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám nadále a trvale projevujete. Doufáme, že články na Aeronetu, titulkovaná videa a páteční rozhlasové pořady se Vám líbí, i když naše zprávy a informace nejsou často veselé a že skutečně obohacujeme váš znalostní a informační rozhled ve světě dnešních politických procesů a událostí. Děkujeme za Vaši finanční i morální podporu, kterou nám projevujete, bez Vás a Vaší pomoci bychom tu dnes již nebyli, protože za námi stojíte jen Vy a nikdo jiný.

Nemáme fondy, nečerpáme dotace, neplatí nás oligarchové, ani ministerstva skrze státní rozpočet. Do konce měsíce zbývají 3 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 70% z cílové částky potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc. Zvažte prosím jakýkoliv příspěvek, pokud si to můžete dovolit, moc nám tím pomůžete. Přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem anebo poštovní poukázkou, všechny informace najdete na naší darovací stránce zde. Píšeme pro Vás a jen díky Vám. A jak vidíte, stále bojujeme o přežití, neustále se nás snaží umlčet, všemi cestami. Děkujeme vám, že jste v tom boji s námi a že nám pomáháte!

ZDROJ >>