Archeologické nálezy v posledných rokoch vypovedajú o tom, že neandertálci sa v mnohom podobali súčasným ľuďom. Rovnako ako Homo sapiens bývali najskôr v jaskyniach alebo pod skalnými výčnelkami, neskôr si tiež stavali najrôznejšie úkryty. Na neandertálskych náleziskách vo Francúzsku boli nájdené otvory pre drevené kolíky a tyče, ktoré mali držať strechy ich stavieb. Najrôznejšie nálezy staré 60 tisíc rokov vypovedajú aj o tom, že rovnako ako moderní ľudia ovládali oheň. A podľa všetkého to boli práve neandertálci, ktorí vynašli hudbu. Paleontológovia našli na území Slovinska 11 centimetrov dlhý fragment flauty zo stehennej kosti mláďaťa jaskynného medveďa. Fragment má dva úplné tónové otvory o priemere sedem milimetrov, a pravdepodobne dva ďalšie otvory v miestach lomu na každej strane zlomku. V prípade dokázania odhadovaného veku, v rozmedzí 43 tisíc až 82 tisíc rokov, sa jedná o vôbec najstarší pozostatok hudobného nástroja. Pravekí ľudia žili tiež na území Slovenska v dnešných Bojniciach, ktoré sú vzácnym náleziskom záhadného sveta neandertálcov. V areáli Prepoštskej jaskyne (dnes Múzeum praveku) boli objavené bohaté stopy pravekého života. Našli sa tu tisíce kostí ulovených pravekých zvierat, z ktorých niektoré možno slúžili ako hudobné nástroje doby kamennej. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.