‚Smog musíme řešit, jeho dopady na zdraví jsou zřejmé‘

Účinnější boj proti smogu přímo v obcích a také omezení pro elektrárny spalující ...